File: transgui.sv

package info (click to toggle)
transgui 5.0.1-5.1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: buster
  • size: 3,792 kB
  • sloc: pascal: 40,152; makefile: 2,294; cs: 347; perl: 347; lisp: 347; sh: 84
file content (349 lines) | stat: -rw-r--r-- 13,887 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
TranslationLanguage=Svenska

"Remote to local path mappings.~~Examples:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"="Mappning remote til lokala sökvägar.~~Till exempel:~/share=\\pch\share~/var/downloads/musik=Z:\musik"
%d x %s (have %d)=%d x %s (har %d)
%ds=%ds
%s (%d hashfails)=%s (%d checksummefel)
%s (%s done)=%s (%s klar)
'%s' has finished downloading='%s' är klar med nedladdningen
%s%s%d downloading, %d seeding%s%s, %s=%s%s%d laddar ned, %d delar%s%s, %s
&All=&Alla
&Close=&Stäng
&Help=&Hjälp
&Ignore=&Ignorera
&No=&Nej
&OK=&OK
&Open=&Öppna
&Retry=&Försök igen
&Save=&Spara
&Unlock=Lås upp
&Yes=&Ja
/s=/s
Abort=Avbryt
About=Om
Active=Aktiv
Add new torrent=Addera ny torrent
&Add torrent=Addera torrent
Added on=Adderades till
Are you sure to remove torrent '%s' and all associated DATA?=Är du säker på att du vill ta bort '%s' och alla tillhörande data?
Are you sure to remove torrent '%s'?=Är du säker på att du vill ta bort torrenten '%s'?
Authentication=Autentisering
b=b
Cancel=Avbryt
Client=Klient
Close to tray=Stäng till aktivitetsfältet
Comment=Kommentar
Completed on=Avslutad
Completed=Avslutad
Confirmation=Bekräftelse
connected=Ansluten
Connecting to daemon=Ansluter till server
Connection error occurred=Anslutningsfel
Copy=Kopiera
Country=Land
Created on=Skapad
D: %s/s=D: %s/s
Destination folder=Destinationsmapp
Disconnected=Frånkopplad
Donate to support further development=Donera för att stödja fortsatt utveckling
Donate via PayPal,WebMoney,Credit card=Donera via PayPal,WebMoney,Credit card
Done=Färdig
Don't download=Ladda inte ned
Down limit=Ner gräns
Down speed=Nedladdningshastighet
Down=Ner
Download complete=Nedladdning klar
Download speed=Nedladdingshastighet
Downloaded=Nerladdad
Downloading=Laddar ner
Enable DHT=Aktivera DHT
Enable Peer Exchange=Aktivera Peer Exchange
Enable port forwarding=Aktivera portvidaresänding
Encryption disabled=Kryptering avstängd
Encryption enabled=Kryptering aktiverad
Encryption required=Kryptering krävs
Encryption=Kryptering
Error=Fel
ETA=ETA
E&xit=Avsluta
File name=Filnamn
Files=Filer
Finished=Avslutad
Flag images archive is needed to display country flags.~Download this archive now?=Ett arkiv med flaggbilder är nödvändigt för att visa landsflaggor.~Önskar du att ladda ned denna nu?
Flags=Flaggor
GB=GB
General=Allmänt
Geo IP database is needed to resolve country by IP address.~Download this database now?=En geo-IP databas är nödvändig för att visa vilket land en IP-adress tillhör.~Önskar du att ladda ned denna databasen nu??
Global bandwidth settings=Global bredbands inställningar
Global peer limit=Max antal globala kamrater
Hash=Checksum
Have=Ha
Hide=Dölj
High priority=Hög prioritet
high=hög
Host=värd
in swarm=i svärm
Inactive=Inaktiv
Incoming port is closed. Check your firewall settings=Inkommande port är stängd. Kontrollera brandväggs inställningarna
Incoming port tested successfully=Inkommande port är öppen
Incoming port=Inkommande port
Information=Information
KB/s=KB/s
KB=KB
Language=Språk
Last active=Senast aktiv
License=Licens
Low priority=Låg prioritet
low=låg
Max peers=Max antal peers
Maximum download speed=Max nedladdningshastighet
Maximum upload speed=Max uppladdningshastighet
MB=MB
Minimize to tray=Minimera till aktivitetsfältet
Name=Namn
No host name specified=Inget värdnamn specifierat
No proxy server specified=Ingen proxyserver specifierad
No to all=Nej till alla
Normal priority=Normal prioritet
normal=normal
of=av
Open containing folder=Öppna målmapp
Open=Öppna
Password=Lösenord
Paths=Sökvägar
Peer limit=Peer begränsning
Peers=Peers
Pieces=Delar
Port=Port
Priority=Prioritet
Properties=Egenskaper
Proxy password=Lösenord Proxy
Proxy port=Proxy port
Proxy server=Proxy server
Proxy user name=Användarnamn på proxy server
Ratio=Förhållande
Reconnect in %d seconds=Anslut på nytt om %d sekunder
Remaining=Återstående
Remote host=Fjärrserver
Remove torrent and Data=Ta bort torrent och data
Remove torrent=Ta bort torrent
Remove=Ta bort
Resolve country=Check land
Resolve host name=Check värdnamn
seconds=sekunder
Seed ratio=Delningsförhållande
Seeding=Delar
Seeds=Delare
Select a .torrent to open=Välj en .torrent att öppna
Select all=Välj alla
Select none=Välj ingen
Setup columns=Ställ in kolumner
Share ratio=Delningsförhållande
Show country flag=Visa flagga
Show=Visa
Size=Storlek
skip=hoppa över
Start all torrents=Starta alla torrenter
Start torrent=Starta torrent
Start=Starta
Status=Status
Stop all torrents=Stoppa alla torrenter
Stop all=Stoppa alla
Stop torrent=Stopp torrent
Stop=Stopp
Stopped=Stoppad
TB=TB
Test port=Testa port
T&ools=Verktyg
Torrent contents=Innehåll i torrent
Torrent properties=Egenskaper för torrent
Torrent verification may take a long time.~Are you sure to start verification of torrent '%s'?=Torrentverifikation kan ta lång tid.~Är du säker på att du vill starta torrentverifikation '%s'?
&Torrent=Torrent
Torrents (*.torrent)|*.torrent|All files (*.*)|*.*=Torrenter (*.torrent)|*.torrent|Alla filar (*.*)|*.*
Total size=Total storlek
Tracker status=Trackerstatus
Tracker update on=Uppdaterar tracker
Tracker=Tracker
Trackers=Trackers
Transfer=Överföring
Transmission options=Alternativ för Transmission
Transmission%s at %s:%s=Transmission%s på %s:%s
Tray icon always visible=Ikon i aktivitetsfältet alltid synlig
Tray icon=Ikon i aktivitetsfältet
U: %s/s=U: %s/s
Unable to extract flag image=Kunde inte hämta flaggbild
Unable to get files list=Kunde inte finna fillista
Unknown=Okänt
Up limit=Uppladdnings gräns
Up speed=Uppladdnings hastighet
Up=Upp
Update complete=Uppdatering genomförd
Update GeoIP database=Uppdatera GeoIP databas
Update in=Uppdaterar om
Updating=Uppdaterar
Upload speed=Uppladdnings hastighet
Uploaded=Uppladdat
User name=Användarnamn
Verify torrent=Verifiera torrents
&Verify=Verifiera
Verifying=Verifierar
Version %s=Version %s
Waiting=Väntar
Warning=Varning
Wasted=Bortkastad
Working=Arbetar
Yes to &All=Ja till &Alla
No tracker=Ingen tracker
%s downloaded=%s nedladdat
%s of %s downloaded=%s av %s nedladdad
%d torrents=%d torrents
Add .part extension to incomplete files=Lägg till .part på ofullständiga filer
Add torrent link=Lägg till en torrentlänk
Are you sure to remove %d selected torrents and all their associated DATA?=är du säker på att du önskar att ta bort %d valda torrenter och alla tilhörande data?
Are you sure to remove %d selected torrents?=är du säker på att du önskar att ta bort %d valda torrenter?
Bandwidth=Bandbredd
Directory for incomplete files=Mapp för ofullständiga filer
Download=Ladda ner
Enable blocklist=Aktivera blockeringslistan
ID=ID
Move torrent data from current location to new location=Flytta data från nuvarande till ny plats
New location for torrent data=Ny plats för torrent data
No link was specified=Ingen länk specifierad 
No torrent location was specified=Ingen torrentplats var specifierad
Path=Sökväg
Reannounce (get more peers)=Tillkännage (skaffa flera peers)
Set data location=Sätt dataplats
Size to download=Storlek på nedladdning
The block list has been updated successfully.~The list entries count: %d=Blockeringslistan blev uppdaterad.~Det är %d registrerade i listan
The directory for incomplete files was not specified=Mappen för ofullständiga filer var inte specifierad
The downloads directory was not specified=Det blev inte specifierat en neddladdnings map
Torrent data location=Dataplats for torrent
Torrents=Torrents
Unable to execute "%s"=Kunde inte köra "%s"
Update blocklist=Uppdatera blockeringslista
URL of a .torrent file or a magnet link=Adressen till en .torrent-fil eller en magnet-länk
Columns setup=Kolumn inställning
Add torrent=Lägg till torrent
Delete a .torrent file after a successful addition=Ta bort .torrent-filen efter att den är uppladdad till servern
Torrent=Torrent
Torrents verification may take a long time.~Are you sure to start verification of %d torrents?=Dataverifiering kan ta lång tid.~Är du säker på att du önskar att verifiera %d torrenter?
Unable to load OpenSSL library files: %s and %s=Klarade inte att ladda OpenSSL biblioteks filerna: %s och %s från OpenSSL
Use SSL=Använd SSL
Add tracker=Lägg till tracker
Alternate bandwidth settings=Alternativ bandbredds inställingar
Apply alternate bandwidth settings automatically=Använd alternativ bandbreds inställningar automatiskt
Are you sure to delete connection '%s'?=Är du säker på att du vill ta bort anslutningen '%s'?
Are you sure to remove tracker '%s'?=Är du säker på att du vill ta bort trackern '%s'?
Days=Dagar
Delete=Ta bort
Disk cache size=Storlek på disk cachen
Download speeds (KB/s)=Nedladdingshastighet (KB/s)
Edit tracker=Redigera tracker
Enable Local Peer Discovery=Aktivera Lokal Peer upptäckt
Free disk space=Ledigt diskutrymme
Free: %s=Ledigt: %s
From=Från
minutes=minuter
Misc=Diverse
New connection=Ny anslutning
New=Ny
No tracker URL was specified=Ingen Trackeradress var specifierad
Proxy=Proxy
Remove tracker=Radera tracker
Rename=Byt namn
Speed limit menu items=Hastighetsbegränsningar
Stop seeding when inactive for=Avsluta delning när inaktiv i
The invalid time value was entered=Ett ogiltig tidsvärde angavs
to=till
Tracker announce URL=Trackerns annonseringsadress
Tracker properties=Trackerinställningar
Unlimited=Obegränsat
Upload speeds (KB/s)=Uppladdnings hastighet (KB/s)
Use alternate bandwidth settings=Använd alternativ bandbredds inställning
average=genomsnitt
Browse=Bläddra
Enable µTP=Aktivera µTP
Select a folder for download=Välj nedladdningsmapp
Select torrent location=Välj torrentplats
A new version of %s is available.~Your current version: %s~The new version: %s~~Do you wish to open the Downloads web page?=A new version of %s is available.~Your current version: %s~The new version: %s~~Do you wish to open the Downloads web page?
Advanced=Avancerad
Check for new version every=Sök efter nya versioner varje
Check for updates=Sök efter uppdateringar
Consider active torrents as stalled when idle for=Consider active torrents as stalled when idle for
Do you wish to enable automatic checking for a new version of %s?=Vill du aktivera automatisk kontroll av nya versioner av %s?
Donate!=Donera!
Download queue size=Storlek på download kön
Error checking for new version=Fel kontroll av ny version
Folder grouping=Gruppering av mappar
Force start=Tvinga start
Home page=Hemsida
Modify trackers=Modifiera trackers
Move bottom=Flytta till botten av kön
Move down queue=Flytta ner i kön
Move down=Flytta ner
Move top=Flytta längst upp
Move up queue=Flytta till toppen av kön
Move up=Flytta upp
No updates have been found.~You are running the latest version of %s=Inga uppdateringar hittades.~Du kör senaste versionen av %s
Queue position=Kö position
Queue=Kö
Torrents that are idle for N minuets aren't counted toward the Download queue or Upload queue=Torrents som är inaktiva under N minuter räknas inte mot Download kön eller Upload kön
Tracker grouping=Tracker gruppering
Upload queue size=Upload kö storlek
View=Visa
Visit home page=Besök hemsidan
days=dagar

Active time=Active time
Automatically add torrent links from the clipboard=Automatically add torrent links from the clipboard
Copy file path to clipboard=Copy file path to clipboard
Cumulative=Cumulative
Current=Current
Files added=Files added
Filter pane=Filter pane
Global statistics=Global statistics
Info pane=Info pane
Statistics=Statistics
Status bar=Status bar
%dd=%dd
%dh=%dh
%dm=%dm
All torrents=All torrents
Application options=Application options
Ask for password=Ask for password
Authentication required=Authentication required
Average out transfer speeds to eliminate fluctuations=Average out transfer speeds to eliminate fluctuations
Connect to %s=Connect to %s
Connect to Transmission using proxy server=Connect to Transmission using proxy server
Connect to Transmission=Connect to Transmission
Connection name=Connection name
Could not connect to tracker==Could not connect to tracker
Data display=Data display
Data refresh interval when minimized=Data refresh interval when minimized
Data refresh interval=Data refresh interval
Default download folder on remote host=Default download folder on remote host
Disconnect from Transmission=Disconnect from Transmission
Downloading torrent file=Downloading torrent file
Font size=Font size
Handle .torrent files by %s=Handle .torrent files by %s
Handle magnet links by %s=Handle magnet links by %s
Invalid name specified=Invalid name specified
Manage connections to Transmission=Manage connections to Transmission
Manage connections=Manage connections
Network (WAN)=Network (WAN)
New connection to Transmission=New connection to Transmission
Pick random port on Transmission launch=Pick random port on Transmission launch
Please enter a password to connect to %s=Please enter a password to connect to %s
Please specify how %s will connect to a remote host running Transmission daemon (service)=Please specify how %s will connect to a remote host running Transmission daemon (service)
Prompt for download options when adding a new torrent=Prompt for download options when adding a new torrent
RPC path=RPC path
Save as=Save as
Seeding time=Seeding time
Show advanced options=Show advanced options
Show notifications in tray icon=Show notifications in tray icon
System integration=System integration
Torrent already exists in the list=Torrent already exists in the list
Torrent not registered with this tracker==Torrent not registered with this tracker
Unable to find path mapping.~Use the application's options to setup path mappings=Unable to find path mapping.~Use the application's options to setup path mappings
Update trackers for the existing torrent?=Update trackers for the existing torrent?
You need to restart the application to apply changes=You need to restart the application to apply changes