File: transgui.tr

package info (click to toggle)
transgui 5.0.1-5.1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: buster
  • size: 3,792 kB
  • sloc: pascal: 40,152; makefile: 2,294; cs: 347; perl: 347; lisp: 347; sh: 84
file content (348 lines) | stat: -rw-r--r-- 14,258 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
TranslationLanguage=Turkish

"Remote to local path mappings.~~Examples:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"="Uzak klasöre yerel yol atama.~~Örnek:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"
%d x %s (have %d)=%d x %s (%d sahip)
%ds=%ds
%s (%d hashfails)=%s (%d hash hatası)
%s (%s done)=%s (%s tamam)
'%s' has finished downloading='%s' indirmesi tamamlandı
%s%s%d downloading, %d seeding%s%s, %s=%s%s%d indiriliyor, %d gönderiliyor%s%s, %s
&All=&Tümü
&Close=&Kapat
&Help=&Yardım
&Ignore=&Yoksay
&No=&Hayır
&OK=&Tamam
&Open=&Aç
&Retry=&Tekrar
&Save=&Kaydet
&Unlock=&Kilit aç
&Yes=&Evet
/s=/s
Abort=İptal
About=Hakkında
Active=Aktif
Add new torrent=Yeni torrent ekle
&Add torrent=Torrent ekle
Added on=Eklendiği tarih
Are you sure to remove torrent '%s' and all associated DATA?='%s'torrentini ve tüm DOSYALARINI silmek istediğinize emin misiniz?
Are you sure to remove torrent '%s'?='%s' torrentini silmek istediğinize emin misiniz?
Authentication=Kimlik doğrulama
b=b
Cancel=İptal
Client=İstemci
Close to tray=Simge durumuna kapat
Comment=Yorum
Completed on=Tamamlandığı tarih
Completed=Tamamlandı
Confirmation=Onay
connected=bağlandı
Connecting to daemon=Sunucuya bağlanılıyor
Connection error occurred=Bağlantı problemi oluştu
Copy=Kopyala
Country=Ülke
Created on=Oluşturulduğu tarih
D: %s/s=↓↓ : %s/s
Destination folder=Hedef klasör
Disconnected=Bağlantı koptu
Donate to support further development=Gelecekte ki geliştirmeler için bağışta bulunun
Donate via PayPal,WebMoney,Credit card=PayPal,WebMoney,Kredi kartı ile bağışta bulunun
Done=Tamamlanan
Don't download=İndirme
Down limit=İndirme limiti
Down speed=İndirme hızı
Down=İndir
Download complete=İndirme tamamlandı
Download speed=İndirme hızı
Downloaded=İndirilen
Downloading=İndiriliyor
Enable DHT=DHT'yi aktif et
Enable Peer Exchange=Eş değişimini aktif et
Enable port forwarding=Port yönlendirmesini aktif et
Encryption disabled=Şifreleme devre dışı
Encryption enabled=Şifreleme aktif
Encryption required=Şifreleme gerekli
Encryption=Şifreleme
Error=Hatalı
ETA=Tahmini Süre
E&xit=Çıkış
File name=Dosya adı
Files=Dosyalar
Finished=Tamamlandı
Flag images archive is needed to display country flags.~Download this archive now?=Ülke bayrak paketi, ülke bayraklarının gösterilmesi için gereklidir.~Paketi indirilsin mi?
Flags=Bayraklar
GB=GB
General=Genel
Geo IP database is needed to resolve country by IP address.~Download this database now?=Geo IP veritabanı ülke bayrakları çözümlemesi için gereklidir.~Veritabanını indirilsin mi?
Global bandwidth settings=Genel bant genişliği ayarları
Global peer limit=Genel eş limiti
Hash=Hash
Have=Sahip
Hide=Gizle
High priority=Yüksek öncelik
high=yüksek
Host=Kaynak
in swarm=yığın içerisinde
Inactive=Pasif
Incoming port is closed. Check your firewall settings=Geliş portu kapalı. Firewall ayarlarını kontrol edin
Incoming port tested successfully=Geliş portu testi başarıyla tamamlandı
Incoming port=Geliş portu
Information=Bilgi
KB/s=KB/s
KB=KB
Language=Dil
Last active=Son aktif zamanı
License=Lisans
Low priority=Düşük öncelik
low=düşük
Max peers=Azami eş sayısı
Maximum download speed=Azami indirme hızı
Maximum upload speed=Azami gönderme hızı
MB=MB
Minimize to tray=Simge durumuna küçült
Name=İsim
No host name specified=Sunucu ismi tanımlanmamış
No proxy server specified=Proxy sunucu tanımlanmamış
No to all=Hepsine hayır
Normal priority=Normal öncelik
normal=normal
of=of
Open containing folder=İçerdiği klasörü aç
Open=Aç
Password=Şifre
Paths=Yollar
Peer limit=Eş limiti
Peers=Eşler
Pieces=Parçalar
Port=Port
Priority=Öncelik
Properties=Özellikler
Proxy password=Proxy şifresi
Proxy port=Proxy portu
Proxy server=Proxy sunucusu
Proxy user name=Proxy kullanıcı adı
Ratio=Oran
Reconnect in %d seconds=%d saniye içerisinde tekrar bağlan
Remaining=Kalan
Remote host=Uzak sunucu
Remove torrent and Data=Torrenti ve dosyalarını sil
Remove torrent=Torrenti sil
Remove=Sil
Resolve country=Ülkeri çözümle
Resolve host name=Sunucu isimlerini çözümle
seconds=saniye
Seed ratio=Kaynak kalma oranı
Seeding=Gönderiliyor
Seeds=Kaynaklar
Select a .torrent to open=Açmak için .torrent dosyası seçin
Select all=Hepsini seç
Select none=Hiçbirini seçme
Setup columns=Sütunları ayarla
Share ratio=Paylaşım oranı
Show country flag=Ülke bayraklarını göster
Show=Göster
Size=Boyut
skip=geç
Start all torrents=Tüm torrentleri başlat
Start torrent=Torrenti başlat
Start=Başlat
Status=Durum
Stop all torrents=Tüm torrentleri durdur
Stop all=Hepsini durdur
Stop torrent=Torrenti durdur
Stop=Dur
Stopped=Durdurulmuş
TB=TB
Test port=Portu test et
T&ools=Araçlar
Torrent contents=Torrent içeriği
Torrent properties=Torrent özellikleri
Torrent verification may take a long time.~Are you sure to start verification of torrent '%s'?=Torrent kontolü uzun sürebilecek bir işlemdir.~'%s' torrentini kontrol ettirmek istiyor musun?
&Torrent=Torrent
Torrents (*.torrent)|*.torrent|All files (*.*)|*.*=Torrentler (*.torrent)|*.torrent|Tüm dosyalar (*.*)|*.*
Total size=Toplam boyut
Tracker status=İzleyici durumu
Tracker update on=İzleyici güncellemesi
Tracker=İzleyici
Trackers=İzleyiciler
Transfer=Aktarım
Transmission options=Transmission ayarları
Transmission%s at %s:%s=Transmission%s at %s:%s
Tray icon always visible=Simge her zaman gözüksün
Tray icon=Simge
U: %s/s=↑↑ : %s/s
Unable to extract flag image=Bayrak görüntüsü açılmıyor
Unable to get files list=Dosya listesi alınamadı
Unknown=Bilinmiyor
Up limit=Gönderme limiti
Up speed=Gönderme hızı
Up=Gönderme
Update complete=Güncelleme tamamlandı
Update GeoIP database=GeoIP veritabanını güncelle
Update in=Güncelleme
Updating=Güncelleniyor
Upload speed=Gönderme hızı
Uploaded=Gönderilen
User name=Kullanıcı adı
Verify torrent=Torrenti kontrol et
&Verify=Kontrol et
Verifying=Kontrol ediliyor
Version %s=Sürüm %s
Waiting=Bekliyor
Warning=Uyarı
Wasted=Boşa giden
Working=Çalışıyor
Yes to &All=&All evet de
No tracker=İzleyici yok
%s downloaded=%s indirildi
%s of %s downloaded=%s of %s indirildi
%d torrents=%d torrent
Add .part extension to incomplete files=Tamamlanmamış dosyalara .part dosya eki ekle
Add torrent link=Magnet bağlantısı ekle
Are you sure to remove %d selected torrents and all their associated DATA?=%d seçilmiş torrentlerini ve tüm DOSYALARINI silmek istediğinize emin misiniz?
Are you sure to remove %d selected torrents?=%d torrentlerini silmek istediğinize emin misiniz?
Bandwidth=Bant genişliği
Directory for incomplete files=Tamamlanmamış dosya klasörü
Download=İndirme
Enable blocklist=Engelleme listesini aktif et
ID=Kimlik
Move torrent data from current location to new location=Torrent dosyalarını yeni bir klasöre taşı
New location for torrent data=Torrent dosyaları için yeni dizin
No link was specified=Hiçbir link tanımlanmamış
No torrent location was specified=Hiçbir torrent dizini tanımlanmamış
Path=Yol
Reannounce (get more peers)=Tekrar anons et (daha fazla eş al)
Set data location=Dosya dizinini ayarla
Size to download=İndirme için boyut
The block list has been updated successfully.~The list entries count: %d=Engelleme listesi başarıyla güncellendi.~Engelleme listesinde ki içerik sayısı: %d
The directory for incomplete files was not specified=Tamamlanmamış dosya klasörü tanımlanmamış
The downloads directory was not specified=İndirme klasörü tanımlanmamış
Torrent data location=Torrent dosyalarının yeri
Torrents=Torrentler
Unable to execute "%s"=%s
Update blocklist=Engelleme listesini güncelle
URL of a .torrent file or a magnet link=.torrent dosyası adresi veya magnet bağlantısı
Columns setup=Sütun ayarları
Add torrent=Torrent ekle
Delete a .torrent file after a successful addition=Torrent başarıyla eklendikten sonra .torrent dosyasını sil
Torrent=Torrent
Torrents verification may take a long time.~Are you sure to start verification of %d torrents?=Torrentlerin kontolü uzun sürebilecek bir işlemdir.~%d torrentlerini kontrol ettirmek istiyor musun?
Unable to load OpenSSL library files: %s and %s=OpenSSL kütüphanesinden dosyalar yüklenemedi: %s ve %s
Use SSL=SSL kullan
Add tracker=İzleyici ekle
Alternate bandwidth settings=Alternatif bant genişliği ayarları
Apply alternate bandwidth settings automatically=Alternatif bant genişliği ayarlarını otomatik uygula
Are you sure to delete connection '%s'?='%s' bağlantısını silmek istiyor musun?
Are you sure to remove tracker '%s'?='%s' izleyicisini silmek istiyor musun?
Days=Günler
Delete=Sil
Disk cache size=Disk önbellek boyutu
Download speeds (KB/s)=İndirme hızı (KB/s)
Edit tracker=İzleyiciyi düzenle
Enable Local Peer Discovery=Yerel eş bulmayı etkinleştir
Free disk space=Boş disk alanı
Free: %s=Boş alan: %s
From=Kimden
minutes=dakika
Misc=Diğer
New connection=Yeni bağlantı
New=Yeni
No tracker URL was specified=İzleyici adresi tanımlanmamış
Proxy=Proxy
Remove tracker=İzleyiciyi sil
Rename=Tekrar isimlendir
Speed limit menu items=Menü araçlarına ki hız limiti seçenekleri
Stop seeding when inactive for=Belli bir süre aktif olmayan göndermeyi durdur
The invalid time value was entered=Geçersiz zaman değeri girildi
to=buna
Tracker announce URL=İzleyici anons adresi
Tracker properties=İzleyici ayarları
Unlimited=Limitsiz
Upload speeds (KB/s)=Gönderme hızı (KB/s)
Use alternate bandwidth settings=Alternatif bant genişliği ayarlarını kullan
average=ortalama
Browse=Tara
Select a folder for download=İndirmeler için dizin seç
Select torrent location=Torrent dizinini seç
A new version of %s is available.~Your current version: %s~The new version: %s~~Do you wish to open the Downloads web page?=%s yeni bir sürümü kullanılabilinir.~Sizin sürümünüz: %s~Yeni sürüm: %s~~İndirme sayfasını açmak ister misiniz?
Advanced=Gelişmiş
Check for new version every=Yeni sürüm kaç günde bir kontrol edilsin
Check for updates=Güncellemeleri kontrol et
Consider active torrents as stalled when idle for=Belli bir süre beklemede kalmış aktif torrentleri durdur
Do you wish to enable automatic checking for a new version of %s?=%s için otomatik sürüm güncellemeleri aktifleştirilsin mi?
Donate!=Bağışta bulun!
Download queue size=İndirme sırası boyutu
Error checking for new version=Yeni sürümü kontrol ederken hata oluştu
Folder grouping=Klasör guruplama
Force start=Zorla başlat
Home page=Ana sayfa
Modify trackers=İzleyicileri değiştir
Move bottom=Alta çek
Move down queue=Sırada aşağı çek
Move down=Aşağı çek
Move top=Tepeye çek
Move up queue=Sırada yukarı çek
Move up=Yukarı çek
No updates have been found.~You are running the latest version of %s=Hiçbir güncelleme bulunamadı.~%s ile en son sürümü kullanıyorsunuz
Queue position=Sıra
Queue=Sıralama
Torrents that are idle for N minuets aren't counted toward the Download queue or Upload queue=N dakika beklemede kalan torrentler, İndirme veya Yükleme sırasına kabul edilmez
Tracker grouping=İzleyici guruplaması
Upload queue size=Gönderme sırası boyutu
View=Göster
Visit home page=Ana sayfamızı ziyaret et
days=gün
Active time=Aktif zaman
Automatically add torrent links from the clipboard=Panodan torrent linklerini oku ve ekle
Copy file path to clipboard=Dosya yolunu panoya kopyala
Cumulative=Toplam
Current=Oturum
Files added=Eklenen dosyalar
Filter pane=Filtreleme paneli
Global statistics=Genel istatistikler
Info pane=Bilgi paneli
Statistics=İstatistikler
Status bar=Durum çubuğu
%dd=%dd
%dh=%dh
%dm=%dm
All torrents=Tüm torrentler
Application options=Uygulama ayarları
Ask for password=Parola doğrulama
Authentication required=Kimlik doğrulama gerekli
Average out transfer speeds to eliminate fluctuations=Hat kalitesini düşürmemesi için bağlantıyı yönet
Connect to %s=Bağlan %s
Connect to Transmission using proxy server=Transmission'a Proxy sunucusu kullanarak bağlan
Connect to Transmission=Transmission'a bağlan
Connection name=Bağlantı adı
Could not connect to tracker==İzleyiciye bağlanılamıyor
Data display=Veri görünümü
Data refresh interval when minimized=Görev çubuğuna küçültüldüğünde ki uygulama yenileme hızı
Data refresh interval=Uygulama yenileme hızı
Default download folder on remote host=Uzak sunucuda ki indirme klasörü
Disconnect from Transmission=Transmission'dan bağlantıyı kes
Downloading torrent file=Torrent dosyası indiriliyor
Enable µTP=µTP kullan
Font size=Font boyutu
Handle .torrent files by %s=.torrent dosyalarını %s ile çalıştır
Handle magnet links by %s=Magnet bağlantılarını %s ile çalıştır
Invalid name specified=Geçersiz isim girildi
Manage connections to Transmission=Transmission'a giden bağlantılarını yönet
Manage connections=Bağlantıları yönet
Network (WAN)=Ağ
New connection to Transmission=Transmission'a yeni bağlantı
Pick random port on Transmission launch=Transmission başlangıcında rastgele port seç	
Please enter a password to connect to %s=%s bağlanmak için lütfen bir parola girin
Please specify how %s will connect to a remote host running Transmission daemon (service)=Uzak transmission daemon servisine, %s ile nasıl bağlanacağını ayarlayın 
Prompt for download options when adding a new torrent=Yeni bir torrent eklendiğinde indirme seçeneklerini göster
RPC path=RPC yolu
Save as=Farklı kaydet
Seeding time=Kaynak zamanı
Show advanced options=Gelişmiş ayarları göster
Show notifications in tray icon=Görev çubuğu simgesinde bildirimleri göster
System integration=Sistem ile bütünleşme
Torrent already exists in the list=Torrent zaten liste de mevcut
Torrent not registered with this tracker==Torrent bu izleyiciye kayıtlı değil
Unable to find path mapping.~Use the application's options to setup path mappings=Uzak yol bulunamadı.~Uzak yol ayarlamak için uygulama ayarlarını kullanın
Update trackers for the existing torrent?=Mevcut torrentlerin izleyicileri güncelleştirilsin mi?
You need to restart the application to apply changes=Değişikliklerin aktif olabilmesi için uygulamayı tekrar başlatın