File: transgui.uk

package info (click to toggle)
transgui 5.0.1-5.1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: buster
  • size: 3,792 kB
  • sloc: pascal: 40,152; makefile: 2,294; cs: 347; perl: 347; lisp: 347; sh: 84
file content (348 lines) | stat: -rw-r--r-- 20,612 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
TranslationLanguage=Українська

%ds=%dс
%d x %s (have %d)=%d x %s (в наявності %d)
%s (%d hashfails)=%s (%d помилок хешу)
%s (%s done)=%s (%s готово)
'%s' has finished downloading=Завантаження '%s' завершено
%s%s%d downloading, %d seeding%s%s, %s=%s%s%d завантажується, %d роздається%s%s, %s
&All=Все
&Close=Закрити
&Help=Довідка
&Ignore=Ігнорувати
&No=Ні
&OK=&OK
&Open=&Відкрити
&Retry=Повторити
&Save=Зберегти
&Unlock=&Розблокувати
&Yes=Так
Abort=Припинити
About=Про програму
Active=Активні
Add new torrent=Додавання нового торренту
&Add torrent=Додати торрент
Added on=Додано
Are you sure to remove torrent '%s' and all associated DATA?=Ви впевнені, що хочете видалити торрент~'%s'~і всі данні, які пов'язані з ним?
Are you sure to remove torrent '%s'?=Ви впевнені, що хочете видалити торрент~'%s' ?
Authentication=Аутентифікація
Cancel=Закрити
Client=Клієнт
Close to tray=Закривати в трей
Comment=Коментар
Completed on=Завершено
Completed=Завершені
Confirmation=Підтвердження
connected=підключено
Connecting to daemon=Підключення до Transmission
Connection error occurred=Помилка підключення
Copy=Копіювати
Country=Країна
Created on=Створений
D: %s/s=Зав.: %s/с
Destination folder=Папка для завантаження
Disconnected=Відключено
Donate to support further development=Підтримайте фінансово подальший розвиток
Donate via PayPal,WebMoney,Credit card=Перерахувати кошти через PayPal,WebMoney,Credit card
Done=Готово
Don't download=Не завантажувати
Down limit=Ліміт завантаження
Down speed=Завантаження
Down=Вниз
Download complete=Завантаження завершено
Download speed=Швидкість завантаження
Downloaded=Завантажено
Downloading=Завантажується
Enable DHT=Дозволити DHT
Enable Peer Exchange=Дозволити обмін пірами
Enable port forwarding=Дозволити перенаправлення порту
Encryption=Шифрування
Error=Помилка
ETA=Залишилось
E&xit=Вихід
File name=Ім'я файлу
Files=Файли
Finished=Завершено
Flag images archive is needed to display country flags.~Download this archive now?=Для відображення прапорів країн необхідно архів з зображеннями прапорів.~Завантажити цей архів зараз?
Flags=Прапори
General=Загальні
Geo IP database is needed to resolve country by IP address.~Download this database now?=Для визначення країни за IP-адресою необхідна база даних Geo IP.~Завантажити цю базу зараз?
Global bandwidth settings=Глобальні налаштування швидкості
Global peer limit=Глобальний ліміт пірів
Hash=Хеш
Have=в наявності
Hide=Приховати
High priority=Високий пріоритет
high=високий
Host=Хост
in swarm=в купі
Inactive=Неактивні
Incoming port=Вхідний порт
Information=Інформація
KB/s=КБ/с
Last active=Остання активність
License=Ліцензія
Low priority=Низький пріоритет
low=низький
Max peers=Ліміт пірів
Maximum download speed=Ліміт швидкості завантаження
Maximum upload speed=Ліміт швидкості відвантаження
Minimize to tray=Згортати в трей
Name=Назва
No to all=Ні для всіх
Normal priority=Нормальний пріоритет
normal=нормальний
Open containing folder=Відкрити папку, що містить об'єкт
Open=Відкрити
Password=Пароль
Paths=Шляхи
Peer limit=Ліміт пірів
Peers=Піри
Pieces=Частин
Port=Порт
Priority=Пріоритет
Properties=Властивості
Proxy password=Пароль проксі
Proxy port=Порт проксі
Proxy server=Проксі-сервер
Proxy user name=Користувач проксі
Ratio=Коефіцієнт
Reconnect in %d seconds=Повтор підключення через %d секунд
Remaining=Залишилось
Remote host=Хост
"Remote to local path mappings.~~Examples:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"="Відповідність локальних і віддалених шляхів.~~Наприклад:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"
Remove torrent and Data=Видалити торрент і файли
Remove torrent=Видалити торрент
Remove=Видалити
Resolve country=Визначити країну
Resolve host name=Визначити ім'я хосту
seconds=секунд
Seed ratio=Коефіцієнт роздачі
Seeding=Роздається
Seeds=Сіди
Select a .torrent to open=Виберіть торрент-файл
Select all=Вибрати все
Select none=Скасувати вибір
Setup columns=Налаштувати стовпчики
Share ratio=Коефіцієнт
Show country flag=Показувати прапор країни
Show=Показати
Size=Розмір
skip=пропустити
Start all torrents=Запустити всі торренти
Start torrent=Запустити торрент
Start=Запустити
Status=Стан
Stop all torrents=Зупинити всі торренти
Stop all=Зупинити все
Stop torrent=Зупинити торрент
Stop=Зупинити
Stopped=Зупинено
Test port=Тест порту
T&ools=Інструменти
Torrent contents=Вміст торренту
Torrent verification may take a long time.~Are you sure to start verification of torrent '%s'?=Перевірка торрента може тривати досить довго.~Ви впевнені, що бажаєте перевірити торрент '%s'?
&Torrent=Торрент
Torrents (*.torrent)|*.torrent|All files (*.*)|*.*=Торренти (*.torrent)|*.torrent|Всі файли (*.*)|*.*
Total size=Загальний розмір
Tracker status=Стан трекеру
Tracker update on=Оновлення трекера
Tracker=Трекер
Trackers=Трекери
Transfer=Передача
Transmission options=Параметри Transmission
Tray icon always visible=Відображати піктограму у треї
Tray icon=Системний трей
U: %s/s=Розд: %s/с
Unable to extract flag image=Неможливо видобути зображення прапору
Unable to get files list=Неможливо отримати список файлів
Unknown=Невідомо
Up limit=Ліміт відвантаження
Up speed=Відвантаження
Up=Вгору
Update complete=Оновлення завершено
Update GeoIP database=Оновити базу даних GeoIP
Updating=Оновлення
Update in=Оновлення через
Upload speed=Швидкість відвантаження
Uploaded=Віддано
User name=Користувач
Verify torrent=Перевірити торрент
&Verify=Перевірити
Verifying=Перевірити
Version %s=Версія %s
Waiting=Очікування
Warning=Попередження
Wasted=Завантажено даремно
Working=Працює
Yes to &All=Так, для всіх
Transmission%s at %s:%s=Transmission%s на %s:%s
Torrent properties=Властивості торрента
/s=/с
Encryption disabled=Шифрування відключено
Encryption enabled=Шифрування включено
Encryption required=Завжди вимагається шифрування
Incoming port is closed. Check your firewall settings=Вхідний порт закрито. Перевірте налаштування вашого брандмауера.
Incoming port tested successfully=Вхідний порт успішно протестований.
of=з
b=б
GB=ГБ
KB=КБ
MB=МБ
TB=ТБ
No host name specified=Не вказаний хост.
No proxy server specified=Не вказано проксі-сервер.
Language=Мова
No tracker=Немає трекеру
%s downloaded=%s завантажено
%s of %s downloaded=%s з %s завантажено
%d torrents=%d торрентів
Add .part extension to incomplete files=Додавати розширення .part до неповністю завантажених файлів
Add torrent link=Додати посилання на торрент
Are you sure to remove %d selected torrents and all their associated DATA?=Ви впевнені, що бажаєте видалити %d відмічених торрентів і всі дані, які пов'язані з ними?
Are you sure to remove %d selected torrents?=Ви впевнені, що бажаєте видалити %d відмічених торрентів?
Bandwidth=Швидкість
Directory for incomplete files=Папка для не повністю завантажених файлів
Download=Завантаження
Enable blocklist=Дозволити список блокувань
ID=ID
No link was specified=Не вказано посилання
No torrent location was specified=Не вказано розташування торренту
Path=Шлях
Reannounce (get more peers)=Переоголосити (Отримати більше пірів)
Set data location=Задати розташування
Size to download=Розмір для завантаження
The block list has been updated successfully.~The list entries count: %d=Перелік блокувань успішно оновлено.~Кількість елементів переліку: %d
The directory for incomplete files was not specified=Папку для неповністю завантажених файлів не визначено
The downloads directory was not specified=Папку для завантаження не визначено
Torrents=Торренти
Unable to execute "%s"=Неможливо виконати "%s"
Update blocklist=Оновити перелік блокувань
URL of a .torrent file or a magnet link=URL для .torrent файлу або magnet link
Move torrent data from current location to new location=Перемістити дані торренту з поточного розташування в нове
New location for torrent data=Нове розташування даних торренту
Torrent data location=Розташування даних торренту
Columns setup=Налаштування стовбців
Add torrent=Додавання торренту
Torrent=Торрент
Torrents verification may take a long time.~Are you sure to start verification of %d torrents?=Перевірка торрентів може тривати досить довго.~Ви впевнені, що бажаєте перевірити %d торрентів?
Unable to load OpenSSL library files: %s and %s=Неможливо завантажити файли бібліотеки OpenSSL: %s і %s
Delete a .torrent file after a successful addition=Видаляти .torrent файл після вдалого додавання
Use SSL=Використовувати SSL
Add tracker=Додати трекер
Alternate bandwidth settings=Налаштування альтернативної швидкості
Apply alternate bandwidth settings automatically=Автоматично застосовувати налаштування альтернативної швидкості
Are you sure to delete connection '%s'?=Ви впевнені що бажаєте видалити з'єднання '%s'?
Are you sure to remove tracker '%s'?=Ви впевнені що бажаєте видалити трекер '%s'?
Days=Днів
Delete=Видалити
Disk cache size=Розмір дискового кешу
Download speeds (KB/s)=Швидкість завантаження (КБ/с)
Edit tracker=Редагувати трекер
Enable Local Peer Discovery=Дозволити дослідження локальних пірів
Free disk space=Вільно на диску
Free: %s=Вільно: %s
From=З
minutes=хвилин
Misc=Різне
New connection=Нове з'єднання
New=Нове
No tracker URL was specified=Не вказано адресу трекера
Proxy=Проксі
Remove tracker=Видалити трекер
Rename=Перейменувати
Speed limit menu items=Елементи меню швидкості
Stop seeding when inactive for=Припинити роздачу якщо вона неактивна 
The invalid time value was entered=Некоректно задано час
to=по
Tracker announce URL=Адреса оголошення трекера
Tracker properties=Властивості трекера
Unlimited=Необмежено
Upload speeds (KB/s)=Швидкість роздачі (КБ/с)
Use alternate bandwidth settings=Використовувати альтернативні налаштування швидкості
average=середня
Browse=Проглянути
Enable µTP=Включити µTP
Select a folder for download=Вибрати папку для завантаження
Select torrent location=Вибрати розташування торренту
A new version of %s is available.~Your current version: %s~The new version: %s~~Do you wish to open the Downloads web page?=Доступна нова версія %s.~Ваша поточна версія: %s~Нова версія: %s~~Ви хочете перейти на сторінку завантаження?
Advanced=Додатково
Check for new version every=Перевіряти наявність оновлень кожні
Check for updates=Перевірити наявність оновлень
Consider active torrents as stalled when idle for=Вважати активні торренти завислими, якщо немає активності
Do you wish to enable automatic checking for a new version of %s?=Ви хочете включити автоматичну перевірку оновлень %s?
Donate!=Перерахувати кошти!
Download queue size=Розмір черги завантаження
Error checking for new version=Помилка перевірки оновлень
Folder grouping=Групування по папках
Force start=Запустити примусово
Home page=Домашня сторінка
Modify trackers=Змінити трекери
Move bottom=Перемістити в кінець
Move down queue=Вниз в черзі
Move down=Перемістити вниз
Move top=Перемістити в початок
Move up queue=Вгору в черзі
Move up=Перемістити вгору
No updates have been found.~You are running the latest version of %s=Оновлення не знайдені.~У вас встановлена ​​найновіша версія %s
Queue position=Позиція в черзі
Queue=Черга
Torrents that are idle for N minuets aren't counted toward the Download queue or Upload queue=Торренти, для яких не було активності N хвилин, не враховуються в черзі завантаження або роздачі
Tracker grouping=Групування по трекерам
Upload queue size=Розмір черги роздачі
View=Вигляд
Visit home page=Відвідати домашню сторінку
days=днів
Active time=Час активності
Automatically add torrent links from the clipboard=Автоматично додавати посилання на торенти з буферу обміну
Copy file path to clipboard=Копіювати шлях до файлу у буфер обміну
Cumulative=Сукупний
Current=Поточний
Files added=Файли додано
Filter pane=Вікно фільтрів
Global statistics=Загальна статистика
Info pane=Інформаційна панель
Statistics=Статистика
Status bar=Рядок стану
%dd=%dд
%dh=%dг
%dm=%dхв
All torrents=Всі торенти
Application options=Налаштування програми
Ask for password=Запит пароля
Authentication required=Необхідна аутентифікація
Average out transfer speeds to eliminate fluctuations=Середня вихідна швидкість для запобігання коливань
Connect to %s=З'єднання з %s
Connect to Transmission using proxy server=З'єднвння з Transmission через проксі сервер
Connect to Transmission=З'єднання з Transmission
Connection name=Ім'я з'єднання
Could not connect to tracker==Не можу з'єднатись з трекером
Data display=Показати дані
Data refresh interval when minimized=Інтервал оновлення даних згорнутої програми
Data refresh interval=Інтервал оновлення даних
Default download folder on remote host=Папка завантажень по замовчуванню на віддаленому вузлі
Disconnect from Transmission=Роз'єднатись з Transmission
Downloading torrent file=Завантажити файл торенту
Font size=Розмір шрифту
Handle .torrent files by %s=Опрацьовувати .torrent файли за допомогою %s
Handle magnet links by %s=Опрацьовувати magnet посилання за допомогою %s
Invalid name specified=Вказано неправильне ім'я
Manage connections to Transmission=Керувати з'єднаннями з Transmission
Manage connections=Керувати з'єднаннями
Network (WAN)=Мережа (WAN)
New connection to Transmission=Нове з'єднання з Transmission
Pick random port on Transmission launch=Обирати випадковий порт при запуску Transmission
Please enter a password to connect to %s=Будь-ласка, введіть пароль для з'єднання з %s
Please specify how %s will connect to a remote host running Transmission daemon (service)=Будь-ласка, визначте як %s буде з'єднуватись з віддаленим вузлом на якому запущено службу Transmission
Prompt for download options when adding a new torrent=Запитувати налаштування завантаження при добавлені нового торенту
RPC path=RPC шлях
Save as=Зберегти як
Seeding time=Час роздачі
Show advanced options=Показати розширені опції
Show notifications in tray icon=Показувати повідомлення в треї
System integration=Інтеграція в систему
Torrent already exists in the list=Торент вже в списку
Torrent not registered with this tracker==Торент не зареєстровано на цьому трекері
Unable to find path mapping.~Use the application's options to setup path mappings=Не вдається знайти шлях відображення.~Використовуйте налаштування для налаштувань відображення шляхів.
Update trackers for the existing torrent?=Оновити трекери для існуючого торенту?
You need to restart the application to apply changes=Треба перезавантажити програму для застосування налаштувань