File: sv.po

package info (click to toggle)
visualboyadvance 1.8.0.dfsg-4
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: stretch
 • size: 12,216 kB
 • ctags: 17,097
 • sloc: cpp: 93,502; ansic: 48,351; sh: 3,561; makefile: 378; lex: 72; yacc: 60; sed: 16
file content (1194 lines) | stat: -rw-r--r-- 23,161 bytes parent folder | download | duplicates (4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
# Swedish translation for VBA.
# Copyright (C) 2006 VBA development team
# This file is distributed under the same license as the VisualBoyAdvance package.
# Daniel Nylander <yeager@lidkoping.net>
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: visualboyadvance 1.7.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: undefined\n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-21 18:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-13 20:09+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/Cheats.cpp:653
#: src/Cheats.cpp:658
#: src/Cheats.cpp:667
#: src/Cheats.cpp:675
#, c-format
msgid "Invalid cheat code '%s'"
msgstr "Ogiltig fuskkod \"%s\""

#: src/Cheats.cpp:694
#, c-format
msgid "Invalid cheat code address: %08x"
msgstr "Ogiltig fuskkodsadress: %08x"

#: src/Cheats.cpp:738
#: src/Cheats.cpp:747
msgid "Invalid GSA code. Format is XXXXXXXXYYYYYYYY"
msgstr "Ogiltig GSA-kod. Formatet är XXXXXXXXYYYYYYYY"

#: src/Cheats.cpp:773
#, c-format
msgid ""
"Warning: cheats are for game %s. Current game is %s.\n"
"Codes may not work correctly."
msgstr ""
"Varning: fusk är för spelet %s. Nuvarande spel är %s.\n"
"Koderna kanske inte fungerar korrekt."

#: src/Cheats.cpp:1307
#: src/Cheats.cpp:1316
#: src/Cheats.cpp:1323
#: src/Cheats.cpp:1331
msgid "Invalid CBA code. Format is XXXXXXXX YYYY."
msgstr "Ogiltig CBA-kod. Formatet är XXXXXXXX YYYY."

#: src/Cheats.cpp:1385
msgid ""
"Warning: Codes seem to be for a different game.\n"
"Codes may not work correctly."
msgstr ""
"Varning: Koderna verkar vara för ett annat spel.\n"
"Koderna kanske inte fungerar korrekt."

#: src/Cheats.cpp:1545
#: src/gb/gbCheats.cpp:130
#, c-format
msgid "Unsupported cheat list version %d"
msgstr "Ej stöd för fusklista version %d"

#: src/Cheats.cpp:1558
#: src/gb/gbCheats.cpp:143
#, c-format
msgid "Unsupported cheat list type %d"
msgstr "Ej stöd för fusklista typ %d"

#: src/elf.cpp:2814
#, c-format
msgid "Not a valid ELF file %s"
msgstr "Inte en giltig ELF-fil %s"

#: src/GBA.cpp:664
#: src/GBA.cpp:849
#: src/GBA.cpp:887
#: src/Util.cpp:61
#: src/Util.cpp:270
#: src/gb/GB.cpp:1662
#: src/gb/GB.cpp:1679
#: src/gb/GB.cpp:1696
#: src/gb/GB.cpp:1719
#: src/gb/GB.cpp:1736
#, c-format
msgid "Error creating file %s"
msgstr "Fel vid skapandet av fil %s"

#: src/GBA.cpp:701
#, c-format
msgid "Unsupported VisualBoyAdvance save game version %d"
msgstr "Ej stöd för sparat spel för VisualBoyAdvance version %d"

#: src/GBA.cpp:715
#, c-format
msgid "Cannot load save game for %s"
msgstr "Kan inte läsa in sparat spel för %s"

#: src/GBA.cpp:724
msgid "Save game is not using the BIOS files"
msgstr "Sparat spel använder inte BIOS-filer"

#: src/GBA.cpp:727
msgid "Save game is using the BIOS file"
msgstr "Sparat spel använder BIOS-filen"

#: src/GBA.cpp:807
#, c-format
msgid "Unsupported save type %d"
msgstr "Ej stöd för denna typ av sparade spel, %d"

#: src/GBA.cpp:922
#: src/GBA.cpp:989
#: src/Util.cpp:588
#: src/Util.cpp:700
#: src/gb/gbCheats.cpp:400
#: src/gb/GB.cpp:1977
#, c-format
msgid "Cannot open file %s"
msgstr "Kan inte öppna fil %s"

#: src/GBA.cpp:957
#: src/gb/GB.cpp:1991
#, c-format
msgid "Cannot import snapshot for %s. Current game is %s"
msgstr "Kan inte importera skärmbild för %s. Nuvarande spel är %s"

#: src/GBA.cpp:971
#: src/gb/GB.cpp:2018
#, c-format
msgid "Unsupported snapshot file %s"
msgstr "Ej stöd för skärmbildsfil %s"

#: src/GBA.cpp:1274
#: src/GBA.cpp:1280
#: src/GBA.cpp:1329
#: src/GBA.cpp:1336
#: src/GBA.cpp:1343
#: src/GBA.cpp:1350
#: src/GBA.cpp:1357
#: src/GBA.cpp:1364
#: src/GBA.cpp:1371
#: src/Util.cpp:767
#: src/Util.cpp:825
#: src/Util.cpp:933
#, c-format
msgid "Failed to allocate memory for %s"
msgstr "Misslyckades att allokera minne för %s"

#: src/GBA.cpp:1292
#: src/Util.cpp:756
#: src/Util.cpp:802
#: src/Util.cpp:816
#: src/Util.cpp:920
#, c-format
msgid "Error opening image %s"
msgstr "Fel vid öppning av bild %s"

#: src/GBA.cpp:1606
#, c-format
msgid "Unsupported ARM mode %02x"
msgstr "Ej stöd för ARM-läge %02x"

#: src/GBA.cpp:1839
#, c-format
msgid "Unsupported BIOS function %02x called from %08x. A BIOS file is needed in order to get correct behaviour."
msgstr "Ej stöd för BIOS-funktion %02x startad från %08x. En BIOS-fil behövs för att få korrekt beteende."

#: src/GBA.cpp:2947
msgid "Invalid BIOS file size"
msgstr "Ogiltig storlek på BIOS-fil"

#: src/RTC.cpp:157
#, c-format
msgid "Unknown RTC command %02x"
msgstr "Okänt RTC-kommando %02x"

#: src/Util.cpp:596
#: src/Util.cpp:616
#: src/Util.cpp:707
#: src/Util.cpp:727
#, c-format
msgid "Bad ZIP file %s"
msgstr "Felaktig ZIP-fil %s"

#: src/Util.cpp:639
#: src/Util.cpp:745
#, c-format
msgid "No image found on ZIP file %s"
msgstr "Ingen bild hittades i ZIP-fil %s"

#: src/Util.cpp:783
#: src/Util.cpp:838
#: src/Util.cpp:877
#: src/Util.cpp:946
#, c-format
msgid "Error reading image %s"
msgstr "Fel vid läsning av bild %s"

#: src/Util.cpp:889
#, c-format
msgid "No image found on RAR file %s"
msgstr "Ingen bild hittades i RAR-fil %s"

#: src/gb/gbCheats.cpp:194
#: src/gb/gbCheats.cpp:304
msgid "Maximum number of cheats reached."
msgstr "Maximalt antal fusk nåddes."

#: src/gb/gbCheats.cpp:200
#, c-format
msgid "Invalid GameShark code: %s"
msgstr "Ogiltig GameShark-kod: %s"

#: src/gb/gbCheats.cpp:310
#, c-format
msgid "Invalid GameGenie code: %s"
msgstr "Ogiltig GameGenie-kod: %s"

#: src/gb/gbCheats.cpp:355
#, c-format
msgid "Invalid cheat to remove %d"
msgstr "Ogiltigt fusk att ta bort %d"

#: src/gb/gbCodesCB.h:1285
#: src/gb/gbCodes.h:1404
#, c-format
msgid "Unknown opcode %02x at %04x"
msgstr "Okänd opcode %02x vid %04x"

#: src/gb/GB.cpp:1761
#: src/gb/GB.cpp:1785
#: src/gb/GB.cpp:1810
#: src/gb/GB.cpp:1842
#: src/gb/GB.cpp:1866
#, c-format
msgid "Failed to read complete save game %s (%d)"
msgstr "Misslyckades att läsa komplett sparat spel %s (%d)"

#: src/gb/GB.cpp:1818
#, c-format
msgid "Failed to read RTC from save game %s (continuing)"
msgstr "Misslyckades att läsa RTC från sparat spel %s (fortsätter)"

#: src/gb/GB.cpp:2195
#, c-format
msgid "Unsupported VisualBoy save game version %d"
msgstr "Ej stöd för sparat spel för VisualBoy version %d"

#: src/gb/GB.cpp:2205
#, c-format
msgid "Cannot load save game for %s. Playing %s"
msgstr "Kan inte läsa in sparat spel för %s. Spelar %s"

#: src/gb/GB.cpp:2464
#, c-format
msgid "Unsupported rom size %02x"
msgstr "Ej stöd för rom-storlek %02x"

#: src/gb/GB.cpp:2476
#, c-format
msgid "Unsupported ram size %02x"
msgstr "Ej stöd för ram-storlek %02x"

#: src/gb/GB.cpp:2552
#, c-format
msgid "Unknown cartridge type %02x"
msgstr "Okänd cartridge-typ %02x"

#: src/gtk/joypadconfig.cpp:202
#: src/gtk/joypadconfig.cpp:239
#: src/gtk/joypadconfig.cpp:257
msgid "<Undefined>"
msgstr "<Odefinerad>"

#: src/gtk/main.cpp:61
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

#: src/gtk/main.cpp:65
#, c-format
msgid "Usage: %s [option ...] [file]\n"
msgstr "Användning: %s [flagga ...] [fil]\n"

#: src/gtk/main.cpp:66
msgid ""
"\n"
"Options:\n"
"   --help      Output this help.\n"
" -V, --version     Output version information.\n"
msgstr ""
"\n"
"Flaggor:\n"
"   --help      Skriv ut denna hjälp.\n"
" -V, --version     Skriv ut versionsinformation.\n"

#: src/gtk/main.cpp:130
#, c-format
msgid "VisualBoyAdvance version %s [GTK+]\n"
msgstr "VisualBoyAdvance version %s [GTK+]\n"

#: src/gtk/vba.glade:7
msgid "VBA"
msgstr "VBA"

#: src/gtk/vba.glade:37
msgid "_File"
msgstr "_Fil"

#: src/gtk/vba.glade:46
msgid "_Open..."
msgstr "_Öppna..."

#: src/gtk/vba.glade:73
msgid "_Load..."
msgstr "_Läs in..."

#: src/gtk/vba.glade:82
msgid "_Save..."
msgstr "_Spara..."

#: src/gtk/vba.glade:91
msgid "Loa_d game"
msgstr "Läs in &spel"

#: src/gtk/vba.glade:100
msgid "Most recent"
msgstr "Senaste"

#: src/gtk/vba.glade:108
msgid "Auto load most recent"
msgstr "Läs automatiskt in senaste"

#: src/gtk/vba.glade:123
#: src/gtk/vba.glade:240
msgid "Slot1"
msgstr "Plats1"

#: src/gtk/vba.glade:132
#: src/gtk/vba.glade:249
msgid "Slot2"
msgstr "Plats2"

#: src/gtk/vba.glade:141
#: src/gtk/vba.glade:258
msgid "Slot3"
msgstr "Plats3"

#: src/gtk/vba.glade:150
#: src/gtk/vba.glade:267
msgid "Slot4"
msgstr "Plats4"

#: src/gtk/vba.glade:159
#: src/gtk/vba.glade:276
msgid "Slot5"
msgstr "Plats5"

#: src/gtk/vba.glade:168
#: src/gtk/vba.glade:285
msgid "Slot6"
msgstr "Plats6"

#: src/gtk/vba.glade:177
#: src/gtk/vba.glade:294
msgid "Slot7"
msgstr "Plats7"

#: src/gtk/vba.glade:186
#: src/gtk/vba.glade:303
msgid "Slot8"
msgstr "Plats8"

#: src/gtk/vba.glade:195
#: src/gtk/vba.glade:312
msgid "Slot9"
msgstr "Plats9"

#: src/gtk/vba.glade:204
#: src/gtk/vba.glade:321
msgid "Slot10"
msgstr "Plats10"

#: src/gtk/vba.glade:217
msgid "S_ave game"
msgstr "Sp_ara spel"

#: src/gtk/vba.glade:226
msgid "Oldest slot"
msgstr "Äldsta platsen"

#: src/gtk/vba.glade:340
msgid "_Pause"
msgstr "_Paus"

#: src/gtk/vba.glade:350
#: src/gtk/vba.glade:374
msgid "_Reset"
msgstr "Åte_rställ"

#: src/gtk/vba.glade:365
msgid "Rece_nt"
msgstr "Se_naste"

#: src/gtk/vba.glade:382
msgid "_Freeze"
msgstr "_Frys"

#: src/gtk/vba.glade:407
msgid "_Import"
msgstr "_Importera"

#: src/gtk/vba.glade:416
#: src/gtk/vba.glade:437
msgid "_Battery file..."
msgstr "_Batterifil..."

#: src/gtk/vba.glade:428
msgid "E_xport"
msgstr "E_xportera"

#: src/gtk/vba.glade:455
msgid "Screen capt_ure..."
msgstr "Ta skärm_bild..."

#: src/gtk/vba.glade:469
msgid "_Close"
msgstr "_Stäng"

#: src/gtk/vba.glade:489
msgid "_Exit"
msgstr "_Avsluta"

#: src/gtk/vba.glade:514
msgid "_Options"
msgstr "_Inställningar"

#: src/gtk/vba.glade:523
msgid "_Frameskip"
msgstr "Hoppa över _bildrutor"

#: src/gtk/vba.glade:532
msgid "_Throttle"
msgstr "_Throttle"

#: src/gtk/vba.glade:541
msgid "_No throttle"
msgstr "_Ingen throttle"

#: src/gtk/vba.glade:550
#: src/gtk/vba.glade:1315
msgid "25%"
msgstr "25%"

#: src/gtk/vba.glade:560
#: src/gtk/vba.glade:1324
msgid "50%"
msgstr "50%"

#: src/gtk/vba.glade:570
#: src/gtk/vba.glade:1334
msgid "100%"
msgstr "100%"

#: src/gtk/vba.glade:580
msgid "150%"
msgstr "150%"

#: src/gtk/vba.glade:590
#: src/gtk/vba.glade:1344
msgid "200%"
msgstr "200%"

#: src/gtk/vba.glade:600
msgid "_Other..."
msgstr "_Annan..."

#: src/gtk/vba.glade:620
#: src/gtk/vba.glade:981
#: src/gtk/vba.glade:1415
msgid "_Automatic"
msgstr "_Automatisk"

#: src/gtk/vba.glade:629
msgid "_0"
msgstr "_0"

#: src/gtk/vba.glade:639
#: src/gtk/vba.glade:1753
msgid "_1"
msgstr "_1"

#: src/gtk/vba.glade:649
#: src/gtk/vba.glade:1762
msgid "_2"
msgstr "_2"

#: src/gtk/vba.glade:659
#: src/gtk/vba.glade:1772
msgid "_3"
msgstr "_3"

#: src/gtk/vba.glade:669
#: src/gtk/vba.glade:1782
msgid "_4"
msgstr "_4"

#: src/gtk/vba.glade:679
msgid "_5"
msgstr "_5"

#: src/gtk/vba.glade:689
msgid "_6"
msgstr "_6"

#: src/gtk/vba.glade:699
msgid "_7"
msgstr "_7"

#: src/gtk/vba.glade:709
msgid "_8"
msgstr "_8"

#: src/gtk/vba.glade:719
msgid "_9"
msgstr "_9"

#: src/gtk/vba.glade:733
msgid "_Video"
msgstr "_Video"

#: src/gtk/vba.glade:742
msgid "_1x"
msgstr "_1x"

#: src/gtk/vba.glade:751
msgid "_2x"
msgstr "_2x"

#: src/gtk/vba.glade:761
msgid "_3x"
msgstr "_3x"

#: src/gtk/vba.glade:771
msgid "_4x"
msgstr "_4x"

#: src/gtk/vba.glade:781
msgid "_5x"
msgstr "_5x"

#: src/gtk/vba.glade:791
msgid "_6x"
msgstr "_6x"

#: src/gtk/vba.glade:807
msgid "_Layers"
msgstr "_Lager"

#: src/gtk/vba.glade:816
msgid "BG0"
msgstr "BG0"

#: src/gtk/vba.glade:826
msgid "BG1"
msgstr "BG1"

#: src/gtk/vba.glade:836
msgid "BG2"
msgstr "BG2"

#: src/gtk/vba.glade:846
msgid "BG3"
msgstr "BG3"

#: src/gtk/vba.glade:856
msgid "OBJ"
msgstr "OBJ"

#: src/gtk/vba.glade:866
msgid "WIN0"
msgstr "WIN0"

#: src/gtk/vba.glade:876
msgid "WIN1"
msgstr "WIN1"

#: src/gtk/vba.glade:886
msgid "OBJWIN"
msgstr "OBJWIN"

#: src/gtk/vba.glade:904
msgid "_Emulator"
msgstr "_Emulator"

#: src/gtk/vba.glade:913
msgid "Directories..."
msgstr "Kataloger..."

#: src/gtk/vba.glade:921
msgid "Pause when inactive window"
msgstr "Pausa när fönstret är inaktivt"

#: src/gtk/vba.glade:930
msgid "Show speed"
msgstr "Visa hastighet"

#: src/gtk/vba.glade:939
#: src/gtk/vba.glade:1030
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#: src/gtk/vba.glade:948
msgid "Percentage"
msgstr "Procent"

#: src/gtk/vba.glade:958
msgid "Detailed"
msgstr "Detaljerad"

#: src/gtk/vba.glade:972
msgid "Save type"
msgstr "Typ av sparning"

#: src/gtk/vba.glade:990
msgid "EEPROM"
msgstr "EEPROM"

#: src/gtk/vba.glade:1000
msgid "SRAM"
msgstr "SRAM"

#: src/gtk/vba.glade:1010
msgid "Flash"
msgstr "Flash"

#: src/gtk/vba.glade:1020
msgid "EEPROM+Sensor"
msgstr "EEPROM+Sensor"

#: src/gtk/vba.glade:1046
msgid "Flash 64K"
msgstr "Flash 64K"

#: src/gtk/vba.glade:1055
msgid "Flash 128K"
msgstr "Flash 128K"

#: src/gtk/vba.glade:1075
msgid "_Select BIOS file..."
msgstr "_Välj BIOS-fil..."

#: src/gtk/vba.glade:1083
msgid "_Use BIOS file"
msgstr "_Använd BIOS-fil"

#: src/gtk/vba.glade:1098
msgid "Screenshot format"
msgstr "Format för skärmbild"

#: src/gtk/vba.glade:1107
msgid "_PNG"
msgstr "_PNG"

#: src/gtk/vba.glade:1116
msgid "_BMP"
msgstr "_BMP"

#: src/gtk/vba.glade:1134
msgid "_Sound"
msgstr "_Ljud"

#: src/gtk/vba.glade:1143
msgid "O_ff"
msgstr "_Av"

#: src/gtk/vba.glade:1152
msgid "_Mute"
msgstr "_Tyst"

#: src/gtk/vba.glade:1162
msgid "_On"
msgstr "_På"

#: src/gtk/vba.glade:1178
msgid "Echo"
msgstr "Eko"

#: src/gtk/vba.glade:1187
msgid "Low pass filter"
msgstr "Lågpassfilter"

#: src/gtk/vba.glade:1196
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Omvänd stereo"

#: src/gtk/vba.glade:1211
msgid "Channel _1"
msgstr "Kanal _1"

#: src/gtk/vba.glade:1220
msgid "Channel _2"
msgstr "Kanal _2"

#: src/gtk/vba.glade:1229
msgid "Channel _3"
msgstr "Kanal _3"

#: src/gtk/vba.glade:1238
msgid "Channel _4"
msgstr "Kanal _4"

#: src/gtk/vba.glade:1247
msgid "Channel _A"
msgstr "Kanal _A"

#: src/gtk/vba.glade:1256
msgid "Channel _B"
msgstr "Kanal _B"

#: src/gtk/vba.glade:1271
msgid "11 _Khz"
msgstr "11 _Khz"

#: src/gtk/vba.glade:1280
msgid "22 K_hz"
msgstr "22 K_hz"

#: src/gtk/vba.glade:1290
msgid "44 Kh_z"
msgstr "44 Kh_z"

#: src/gtk/vba.glade:1306
msgid "_Volume"
msgstr "_Volym"

#: src/gtk/vba.glade:1354
msgid "300%"
msgstr "300%"

#: src/gtk/vba.glade:1364
msgid "400%"
msgstr "400%"

#: src/gtk/vba.glade:1382
msgid "_Gameboy"
msgstr "_Gameboy"

#: src/gtk/vba.glade:1391
msgid "_Border"
msgstr "_Ram"

#: src/gtk/vba.glade:1400
msgid "_Printer"
msgstr "_Skrivare"

#: src/gtk/vba.glade:1424
msgid "_GBA"
msgstr "_GBA"

#: src/gtk/vba.glade:1434
msgid "_CGB/GBC"
msgstr "_CGB/GBC"

#: src/gtk/vba.glade:1444
msgid "_SGB"
msgstr "_SGB"

#: src/gtk/vba.glade:1454
msgid "SGB_2"
msgstr "SGB_2"

#: src/gtk/vba.glade:1464
msgid "G_B"
msgstr "G_B"

#: src/gtk/vba.glade:1478
msgid "F_ilter"
msgstr "F_ilter"

#: src/gtk/vba.glade:1487
msgid "Interframe _blending"
msgstr "Interframe _blending"

#: src/gtk/vba.glade:1496
#: src/gtk/vba.glade:1535
msgid "_None"
msgstr "_Ingen"

#: src/gtk/vba.glade:1505
msgid "_Smart"
msgstr "_Smart"

#: src/gtk/vba.glade:1515
#: src/gtk/vba.glade:1594
msgid "_Motion Blur"
msgstr "_Motion Blur"

#: src/gtk/vba.glade:1544
msgid "_TV Mode"
msgstr "_TV-format"

#: src/gtk/vba.glade:1554
msgid "_2xSaI"
msgstr "_2xSaI"

#: src/gtk/vba.glade:1564
msgid "_Super 2xSaI"
msgstr "_Super 2xSaI"

#: src/gtk/vba.glade:1574
msgid "Super _Eagle"
msgstr "Super _Eagle"

#: src/gtk/vba.glade:1584
msgid "_Pixelate"
msgstr "_Pixelate"

#: src/gtk/vba.glade:1604
msgid "_AdvanceMAME 2x"
msgstr "_AdvanceMAME 2x"

#: src/gtk/vba.glade:1614
msgid "S_imple 2x"
msgstr "S_imple 2x"

#: src/gtk/vba.glade:1624
msgid "Bilinea_r"
msgstr "Bilinjä_r"

#: src/gtk/vba.glade:1634
msgid "Bilinear Pl_us"
msgstr "Bilinjär Pl_us"

#: src/gtk/vba.glade:1644
msgid "S_canlines"
msgstr "S_canlines"

#: src/gtk/vba.glade:1654
msgid "h_q2x"
msgstr "h_q2x"

#: src/gtk/vba.glade:1664
msgid "_lq2x"
msgstr "_lq2x"

#: src/gtk/vba.glade:1680
msgid "_Disable MMX"
msgstr "_Stäng av MMX"

#: src/gtk/vba.glade:1693
msgid "_Joypad"
msgstr "_Kontroller"

#: src/gtk/vba.glade:1702
msgid "_Configure"
msgstr "_Konfigurera"

#: src/gtk/vba.glade:1711
msgid "_1..."
msgstr "_1..."

#: src/gtk/vba.glade:1719
msgid "_2..."
msgstr "_2..."

#: src/gtk/vba.glade:1727
msgid "_3..."
msgstr "_3..."

#: src/gtk/vba.glade:1735
msgid "_4..."
msgstr "_4..."

#: src/gtk/vba.glade:1798
msgid "_Autofire"
msgstr "_Autoskjut"

#: src/gtk/vba.glade:1807
msgid "_A"
msgstr "_A"

#: src/gtk/vba.glade:1817
msgid "_B"
msgstr "_B"

#: src/gtk/vba.glade:1827
msgid "_L"
msgstr "_L"

#: src/gtk/vba.glade:1837
msgid "_R"
msgstr "_R"

#: src/gtk/vba.glade:1859
msgid "_Tools"
msgstr "Verk_tyg"

#: src/gtk/vba.glade:1868
msgid "_GDB"
msgstr "_GDB"

#: src/gtk/vba.glade:1877
msgid "_Wait connection..."
msgstr "_Vänta på anslutning..."

#: src/gtk/vba.glade:1885
msgid "_Load and wait..."
msgstr "_Läs in och vänta..."

#: src/gtk/vba.glade:1893
msgid "_Break"
msgstr "_Bryt"

#: src/gtk/vba.glade:1901
msgid "_Disconnect"
msgstr "_Koppla ned"

#: src/gtk/vba.glade:1917
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: src/gtk/vba.glade:1926
msgid "_About"
msgstr "_Om"

#: src/gtk/vba.glade:1967
msgid "About VBA"
msgstr "Om VBA"

#: src/gtk/vba.glade:2054
msgid "An emulator for Gameboy(TM) and GameboyAdvance(TM)."
msgstr "En emulator för Gameboy(TM) och GameboyAdvance(TM)."

#: src/gtk/vba.glade:2076
msgid "<i>Special thanks to Yann Parmentier aka \"kohai\" for the icons.</i>"
msgstr "<i>Speciellt tack till Yann Parmentier aka \"kohai\" för ikonerna.</i>"

#: src/gtk/vba.glade:2098
msgid "<small>Copyright (C) 2004 Forgotten and the VBA development team</small>"
msgstr "<small>Copyright (C) 2004 Forgotten och utvecklingslaget av VBA</small>"

#: src/gtk/vba.glade:2120
msgid "Throttle"
msgstr "Throttle"

#: src/gtk/vba.glade:2191
msgid "Throttle : "
msgstr "Throttle : "

#: src/gtk/vba.glade:2231
msgid " %"
msgstr " %"

#: src/gtk/vba.glade:2262
msgid "Directories"
msgstr "Kataloger"

#: src/gtk/vba.glade:2328
msgid "GBA roms : "
msgstr "GBA-rom : "

#: src/gtk/vba.glade:2358
#: src/gtk/vba.glade:2511
#: src/gtk/vba.glade:2612
#: src/gtk/vba.glade:2713
#: src/gtk/vba.glade:2790
#: src/gtk/vba.glade:2921
#: src/gtk/vba.glade:3207
#: src/gtk/vba.glade:3229
#: src/gtk/vba.glade:3251
#: src/gtk/vba.glade:3273
#: src/gtk/vba.glade:3295
#: src/gtk/vba.glade:3317
#: src/gtk/vba.glade:3339
#: src/gtk/vba.glade:3361
#: src/gtk/vba.glade:3383
#: src/gtk/vba.glade:3405
#: src/gtk/vba.glade:3427
msgid "*"
msgstr "*"

#: src/gtk/vba.glade:2429
msgid "GB roms : "
msgstr "GB-rom : "

#: src/gtk/vba.glade:2481
msgid "Batteries : "
msgstr "Batterier : "

#: src/gtk/vba.glade:2582
msgid "Saves : "
msgstr "Sparningar : "

#: src/gtk/vba.glade:2683
msgid "Captures : "
msgstr "Skärmbilder : "

#: src/gtk/vba.glade:2841
msgid "Joypad config"
msgstr "Konfigurera kontroller"

#: src/gtk/vba.glade:2937
msgid "Down : "
msgstr "Ner : "

#: src/gtk/vba.glade:2961
msgid "Left : "
msgstr "Vänster : "

#: src/gtk/vba.glade:2985
msgid "Right : "
msgstr "Höger : "

#: src/gtk/vba.glade:3009
msgid "Button A : "
msgstr "Knapp A : "

#: src/gtk/vba.glade:3033
msgid "Button B : "
msgstr "Knapp B : "

#: src/gtk/vba.glade:3057
msgid "Button L : "
msgstr "Knapp L : "

#: src/gtk/vba.glade:3081
msgid "Button R : "
msgstr "Knapp R : "

#: src/gtk/vba.glade:3105
msgid "Select : "
msgstr "Välj : "

#: src/gtk/vba.glade:3129
msgid "Start : "
msgstr "Start : "

#: src/gtk/vba.glade:3153
msgid "Speed : "
msgstr "Hastighet : "

#: src/gtk/vba.glade:3177
msgid "Capture : "
msgstr "Skärmbild : "

#: src/gtk/vba.glade:3443
msgid "Up : "
msgstr "Upp : "

#: src/gtk/vba.glade:3477
msgid "TCP port"
msgstr "TCP-port"

#: src/gtk/vba.glade:3548
msgid "Port : "
msgstr "Port : "

#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:80
#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:94
msgid "Load game"
msgstr "Läs in spel"

#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:109
#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:163
msgid "VisualBoyAdvance save game"
msgstr "Sparat VisualBoyAdvance-spel"

#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:131
#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:146
msgid "Save game"
msgstr "Spara spel"

#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:181
#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:466
#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:585
msgid "File already exists. Overwrite it?"
msgstr "Filen existerar redan. Skriva över den?"

#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:318
#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:332
msgid "Import battery file"
msgstr "Importera batterifil"

#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:347
#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:424
msgid "Battery file"
msgstr "Batterifil"

#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:351
#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:428
msgid "Flash save"
msgstr "Spara i Flash"

#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:362
msgid "Importing a battery file will erase any saved games and reset the emulator. Do you want to continue?"
msgstr "Importera en batterifil kommer att radera alla sparade spel och återställa emulatorn. Vill du fortsätta?"

#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:380
#, c-format
msgid "Failed to import battery file %s."
msgstr "Misslyckades att importera batterifil %s."

#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:392
#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:407
msgid "Export battery file"
msgstr "Exportera batterifil"

#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:494
#, c-format
msgid "Failed to export battery file %s."
msgstr "Misslyckades att exportera batterifil %s."

#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:506
#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:521
msgid "Save screenshot"
msgstr "Spara skärmbild"

#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:538
msgid "PNG image"
msgstr "PNG-bild"

#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:542
msgid "BMP image"
msgstr "BMP-bild"

#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:824
#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:844
msgid "Select directory"
msgstr "Välj katalog"

#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:872
#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:882
msgid "Select BIOS file"
msgstr "Välj BIOS-fil"

#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:898
msgid "All files"
msgstr "Alla filer"

#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:902
msgid "Gameboy Advance BIOS"
msgstr "Gameboy Advance BIOS"

#: src/gtk/windowcallbacks.cpp:1336
msgid "Only GBA images are supported."
msgstr "Endast GBA-avbildningar stöds."

#: src/gtk/window.cpp:1427
#, c-format
msgid "Unknown file type %s"
msgstr "Okänd filtyp %s"

#: src/gtk/window.cpp:1708
#: src/gtk/window.cpp:1722
msgid "Open"
msgstr "Öppna"

#: src/gtk/window.cpp:1749
msgid "All Gameboy Advance files"
msgstr "Alla Gameboy Advance-filer"

#: src/gtk/window.cpp:1756
msgid "Gameboy Advance files"
msgstr "Gameboy Advance-filer"

#: src/gtk/window.cpp:1763
msgid "Gameboy files"
msgstr "Gameboy-filer"

#: src/gtk/window.cpp:1793
msgid "Loaded battery"
msgstr "Läste in batteri"

#: src/gtk/window.cpp:1812
msgid "Saved battery"
msgstr "Sparade batteri"

#: src/gtk/window.cpp:1870
#: src/gtk/window.cpp:1917
msgid "----/--/-- --:--:--"
msgstr "----/--/-- --:--:--"

#: src/gtk/window.cpp:1902
msgid "%Y/%m/%d %H:%M:%S"
msgstr "%Y/%m/%d %H:%M:%S"

#: src/prof/prof.cpp:143
msgid "No space for profiling buffer(s)\n"
msgstr "Inget utrymme för profilbuffert\n"