File: bg.po

package info (click to toggle)
wicd 1.7.4+tb2-6
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: buster, sid
  • size: 4,500 kB
  • sloc: python: 11,062; sh: 774; makefile: 40
file content (1145 lines) | stat: -rw-r--r-- 33,500 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
# Translations for Bulgarian (bg)
# Translator ID 20
# /translator/edit/20/
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-26 17:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-25 11:40+0000\n"
"Last-Translator: David Paleino <dapal@debian.org>\n"
"Language-Team: bg <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2015-02-15 05:44+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 17341)\n"
"Generated-By: Babel 0.9.6\n"

#: gtk/wicd-client.py:610
msgid ""
"$A\n"
"$B\n"
"$C\n"
"$D\n"
"$E KB/s\n"
"$F KB/s"
msgstr ""

#: gtk/wicd-client.py:603
msgid ""
"$A\n"
"$B KB/s\n"
"$C KB/s"
msgstr ""

#: curses/wicd-curses.py:612
msgid "About"
msgstr ""

#: curses/wicd-curses.py:200
msgid "About Wicd"
msgstr "Относно Wicd"

#: curses/wicd-curses.py:465 gtk/gui.py:273
msgid "Activate Internet Connection Sharing"
msgstr "Споделяне на интернет връзка"

#: curses/wicd-curses.py:378
msgid "Add a new profile"
msgstr "Нов профил"

#: curses/wicd-curses.py:411
msgid "Add a new wired profile"
msgstr "Добавяне на нов профил"

#: curses/prefs_curses.py:52 data/wicd.ui:1679
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Разширени настройки"

#: curses/prefs_curses.py:69 gtk/prefs.py:326 data/wicd.ui:966
msgid "Always show wired interface"
msgstr "Винаги показвай кабелен интерфейс"

#: curses/prefs_curses.py:70
msgid "Always switch to wired connection when available"
msgstr "Предпочитане на кабелна връзка, когато е налична"

#: curses/wicd-curses.py:947 gtk/gui.py:353
msgid "Are you sure you want to discard settings for the selected networks?"
msgstr ""

#: wicd/translations.py:77
msgid "Authentication"
msgstr "Удостоверяване"

#: curses/prefs_curses.py:90 curses/prefs_curses.py:176 gtk/prefs.py:352
#: gtk/prefs.py:359 gtk/prefs.py:366 gtk/prefs.py:371 data/wicd.ui:1092
#: data/wicd.ui:1153 data/wicd.ui:1214 data/wicd.ui:1329
msgid "Automatic (recommended)"
msgstr "Автоматично (препоръчително)"

#: curses/prefs_curses.py:86
msgid "Automatic Reconnection"
msgstr "Автоматично възстановяване на връзката, в случай на прекъсване"

#: curses/netentry_curses.py:374 gtk/netentry.py:889
msgid "Automatically connect to this network"
msgstr "Автоматично свързване към тази мрежа"

#: curses/prefs_curses.py:87 gtk/prefs.py:331
msgid "Automatically reconnect on connection loss"
msgstr "Автоматично свързване при загуба на връзката"

#: gtk/gui.py:330
msgid "BSSID"
msgstr ""

#: curses/prefs_curses.py:113 curses/prefs_curses.py:114
msgid "Backend"
msgstr "Backend"

#: curses/wicd-curses.py:194
msgid "Brought to you by:"
msgstr "Предоставено от:"

#: curses/wicd-curses.py:1089
msgid "Can't connect to the daemon, trying to start it automatically..."
msgstr "Връзка с wicd неустановена, опит за повторно стартиране..."

#: curses/configscript_curses.py:74 curses/curses_misc.py:541
#: curses/netentry_curses.py:65 curses/wicd-curses.py:490
#: curses/wicd-curses.py:538 curses/wicd-curses.py:653
#: curses/wicd-curses.py:655 curses/wicd-curses.py:951
msgid "Cancel"
msgstr "Назад"

#: curses/wicd-curses.py:463 gtk/gui.py:268 gtk/netentry.py:1038
#: gtk/netentry.py:1160
msgid "Channel"
msgstr "Канал"

#: gtk/gui.py:189 data/wicd.ui:183
msgid "Choose from the networks below:"
msgstr "Избери мрежа от списъка:"

#: curses/wicd-curses.py:604
msgid "Config"
msgstr ""

#: curses/wicd-curses.py:225
msgid "Configure selected network"
msgstr "Конфигуриране на избраната мрежа"

#: curses/netentry_curses.py:267
msgid "Configuring preferences for wired profile \"$A\""
msgstr "Настройване на профил \"$A\""

#: curses/netentry_curses.py:389
msgid "Configuring preferences for wireless network \"$A\" ($B)"
msgstr "Настройване на безжична мрежа \"$A\" ($B)"

#: wicd/misc.py:89
msgid "Configuring wireless interface..."
msgstr "Конфигуриране на безжичен интерфейс..."

#: curses/wicd-curses.py:607 gtk/wicd-client.py:498
msgid "Connect"
msgstr "Свържи"

#: curses/wicd-curses.py:214
msgid "Connect to selected network"
msgstr "Свързване към избраната мрежа"

#: cli/wicd-cli.py:83
msgid "Connected"
msgstr ""

#: cli/wicd-cli.py:96
msgid "Connected to \"$A\" ($B)."
msgstr ""

#: curses/wicd-curses.py:158 gtk/gui.py:490 gtk/wicd-client.py:215
msgid "Connected to $A at $B (IP: $C)"
msgstr "Свързан към $A oт $B (IP: $C)"

#: cli/wicd-cli.py:102
msgid "Connected to $A."
msgstr ""

#: wicd/misc.py:53
msgid "Connected to a wired network"
msgstr ""

#: wicd/misc.py:52
msgid "Connected to a wireless network"
msgstr ""

#: curses/wicd-curses.py:133 gtk/gui.py:483 gtk/wicd-client.py:220
msgid "Connected to wired network (IP: $A)"
msgstr "Свързан към кабелна мрежа (IP: $A)"

#: gtk/gui.py:192 gtk/wicd-client.py:313 gtk/wicd-client.py:641
msgid "Connecting"
msgstr "Свързване"

#: cli/wicd-cli.py:107
msgid "Connecting to wired network."
msgstr ""

#: cli/wicd-cli.py:109
msgid "Connecting to wireless network \"$A\"."
msgstr ""

#: wicd/misc.py:86
msgid "Connection Cancelled"
msgstr ""

#: wicd/misc.py:92
msgid "Connection Failed."
msgstr "Връзката прекъсната"

#: wicd/misc.py:88
msgid "Connection Failed: Bad password"
msgstr "Свързването неуспешно: грешна парола"

#: wicd/misc.py:98
msgid "Connection Failed: No DHCP offers received."
msgstr "Неуспешна връзка: няма връзка с DHCP сървър"

#: wicd/misc.py:90
msgid "Connection Failed: Unable to Get IP Address"
msgstr "Грешка при свързване: Не може да получите IP адрес"

#: gtk/wicd-client.py:269 gtk/wicd-client.py:299
msgid "Connection established"
msgstr "Връзката установена"

#: wicd/misc.py:87
msgid "Connection failed: Could not contact the wireless access point."
msgstr "Свързването неуспешно: Не е намерена безжична точка за достъп."

#: wicd/misc.py:51
msgid "Connection in progress"
msgstr ""

#: cli/wicd-cli.py:92
msgid "Connection status"
msgstr ""

#: wicd/misc.py:104
msgid "Connection successful."
msgstr ""

#: wicd/misc.py:54
msgid "Connection suspended"
msgstr ""

#: cli/wicd-cli.py:94
msgid "Connection type"
msgstr ""

#: gtk/gui.py:65 gtk/wicd-client.py:955
msgid ""
"Could not connect to wicd's D-Bus interface. Check the wicd log for error "
"messages."
msgstr ""
"Wicd демона няма връзка с DBus интерфейса. Проверете wicd лога за повече "
"информация."

#: gtk/netentry.py:379 gtk/netentry.py:522
msgid ""
"Could not find a graphical sudo program. The script editor could not be "
"launched.  You'll have to edit scripts directly your configuration file."
msgstr ""
"Няма намерена графична sudo програма. Редактора на скриптове не може да бъде "
"стартиран. Ще трябва да редактирате скриптове директно в конфигурационния "
"файл."

#: curses/wicd-curses.py:488 gtk/gui.py:259
msgid "Create an Ad-Hoc Network"
msgstr "Настроване на Ad-hoc мрежа"

#: curses/wicd-curses.py:98
msgid ""
"DBus failure! This is most likely caused by the wicd daemon stopping while "
"wicd-curses is running. Please restart the daemon, and then restart wicd-"
"curses."
msgstr ""
"DBus грешка! Най-вероятна причинена от спиране на wicd демона, докато wicd "
"интерфейса още работи. Моля, рестартирайте wicd демона, след което "
"рестартирайте wicd интерфейса."

#: curses/prefs_curses.py:92
msgid "DHCP Client"
msgstr "DHCP клиент"

#: curses/netentry_curses.py:63
msgid "DHCP Hostname"
msgstr ""

#: curses/netentry_curses.py:56 curses/prefs_curses.py:74 gtk/netentry.py:79
msgid "DNS domain"
msgstr "DNS домейн"

#: curses/netentry_curses.py:58 curses/netentry_curses.py:59
#: curses/netentry_curses.py:60 curses/prefs_curses.py:76
#: curses/prefs_curses.py:77 curses/prefs_curses.py:78 gtk/netentry.py:80
#: gtk/netentry.py:81 gtk/netentry.py:82
msgid "DNS server"
msgstr "DNS сървър"

#: curses/prefs_curses.py:117
msgid "Debugging"
msgstr "Диагностика"

#: curses/wicd-curses.py:608
msgid "Disconn"
msgstr "Връзката прекъсната"

#: curses/wicd-curses.py:215
msgid "Disconnect from all networks"
msgstr "Прекъсване на всички мрежови връзки"

#: gtk/wicd-client.py:340 gtk/wicd-client.py:643
msgid "Disconnected"
msgstr "Връзката прекъсната"

#: gtk/gui.py:785
msgid "Disconnecting active connections..."
msgstr "Прекъсване активни връзки..."

#: curses/wicd-curses.py:226
msgid "Display 'about' dialog"
msgstr "Покажи прозорец с помощ"

#: gtk/prefs.py:349 data/wicd.ui:1002
msgid "Display notifications about connection status"
msgstr "Показвай известия за състоянието на връзката"

#: curses/wicd-curses.py:213
msgid "Display this help dialog"
msgstr "Покажи прозорец с помощ"

#: wicd/translations.py:78
msgid "Domain"
msgstr "DNS домейн"

#: wicd/misc.py:91
msgid "Done connecting..."
msgstr "Връзка установена..."

#: curses/wicd-curses.py:1113
msgid ""
"ERROR: wicd-curses was denied access to the wicd daemon: please check that "
"your user is in the \"$A\" group."
msgstr ""
"ГРЕШКА! Достъпа на Wicd интерфейса до DBus интерфейса е забранен. Моля, "
"проверете дали потребителя Ви е добавен в група $A."

#: curses/wicd-curses.py:461 gtk/gui.py:267 gtk/gui.py:327
msgid "ESSID"
msgstr "ESSID"

#: curses/prefs_curses.py:118 gtk/prefs.py:335 data/wicd.ui:1521
msgid "Enable debug mode"
msgstr "Включи режим за диагностика"

#: gtk/wicd-client.py:320 gtk/wicd-client.py:324
msgid "Establishing connection..."
msgstr "Свързване..."

#: curses/prefs_curses.py:51 data/wicd.ui:1408
msgid "External Programs"
msgstr "Външни програми"

#: wicd/misc.py:93
msgid "Flushing the routing table..."
msgstr "Опресняване на маршрутната таблица..."

#: curses/wicd-curses.py:209
msgid "For more detailed help, consult the wicd-curses(8) man page."
msgstr "За повече информация вижте документацията"

#: curses/netentry_curses.py:52 gtk/netentry.py:77
msgid "Gateway"
msgstr "Шлюз"

#: curses/prefs_curses.py:50 data/wicd.ui:1028
msgid "General Settings"
msgstr "Общи настройки"

#: wicd/misc.py:94
msgid "Generating PSK..."
msgstr "Генериране на PSK..."

#: wicd/misc.py:95
msgid "Generating WPA configuration file..."
msgstr "Генериране на WPA конфигурационен файл..."

#: gtk/netentry.py:234
msgid "Global DNS has not been enabled in general preferences."
msgstr "Глобални DNS сървъри не са настроени."

#: curses/prefs_curses.py:72
msgid "Global DNS servers"
msgstr "Глобални DNS сървъри"

#: gtk/gui.py:321
msgid "Global settings for this ESSID"
msgstr ""

#: curses/wicd-curses.py:603
msgid "Help"
msgstr ""

#: curses/wicd-curses.py:611
msgid "Hidden"
msgstr ""

#: gtk/gui.py:418
msgid "Hidden Network ESSID"
msgstr "ESSID на скрита мрежа"

#: curses/netentry_curses.py:50 curses/wicd-curses.py:462 gtk/gui.py:266
#: gtk/netentry.py:74
msgid "IP"
msgstr "Мрежов адрес"

#: wicd/translations.py:79
msgid "Identity"
msgstr "Самоличност"

#: gtk/wicd-client.py:500
msgid "Information about the current connection"
msgstr ""

#: gtk/netentry.py:168
msgid "Invalid IP address entered."
msgstr "Въведен грешен IP адрес."

#: gtk/gui.py:691 gtk/gui.py:699
msgid "Invalid address in $A entry."
msgstr "Невалиден адрес в поле $A."

#: curses/wicd-curses.py:464 gtk/gui.py:269 wicd/translations.py:80
msgid "Key"
msgstr "Ключ"

#: wicd/translations.py:81
msgid "Key index"
msgstr ""

#: curses/wicd-curses.py:536 gtk/gui.py:310
msgid "List of saved networks"
msgstr ""

#: curses/netentry_curses.py:51 gtk/netentry.py:76
msgid "Netmask"
msgstr "Мрежова маска"

#: cli/wicd-cli.py:99
msgid "Network ID: $A"
msgstr ""

#: curses/prefs_curses.py:66
msgid "Network Interfaces"
msgstr "Мрежови интерфейси"

#: gtk/netentry.py:890
msgid "Never connect to this network"
msgstr ""

#: curses/wicd-curses.py:575 gtk/gui.py:664 gtk/wicd-client.py:797
msgid "No wireless networks found."
msgstr "Няма намерени безжични мрежи."

#: curses/wicd-curses.py:786 gtk/gui.py:500 gtk/wicd-client.py:213
#: gtk/wicd-client.py:223 gtk/wicd-client.py:335 gtk/wicd-client.py:338
#: wicd/misc.py:50
msgid "Not connected"
msgstr "Няма връзка"

#: curses/configscript_curses.py:73 curses/curses_misc.py:515
#: curses/curses_misc.py:533 curses/netentry_curses.py:66
#: curses/wicd-curses.py:490 curses/wicd-curses.py:650
#: curses/wicd-curses.py:654 curses/wicd-curses.py:951
msgid "OK"
msgstr "Добре"

#: wicd/misc.py:100
msgid "Obtaining IP address..."
msgstr "Получаване на IP адрес..."

#: curses/wicd-curses.py:278
msgid ""
"Once there, you can adjust (or add) the \"beforescript\", \"afterscript\", "
"\"predisconnectscript\" and \"postdisconnectscript\" variables as needed, to "
"change the preconnect, postconnect, predisconnect and postdisconnect scripts "
"respectively.  Note that you will be specifying the full path to the scripts "
"- not the actual script contents.  You will need to add/edit the script "
"contents separately.  Refer to the wicd manual page for more information."
msgstr ""
"Там можете да промените (или добавяне) \"beforescript\", \"afterscript\" и "
"\"disconnectscript\" променливи, ако е необходимо, за да промените "
"preconnect, postconnect и disconnect скриптове. Имайте предвид, че ще се "
"посочва пълния път до скрипта - не самото съдържание на скрипта. Вие ще "
"трябва да се добавите/редактирате съдържанието на скрипта отделно. Обърнете "
"се към wicd ръководството за повече информация."

#: wicd/translations.py:82
msgid "Passphrase"
msgstr ""

#: wicd/translations.py:83
msgid "Password"
msgstr "Парола"

#: wicd/translations.py:84
msgid "Path to CA cert"
msgstr ""

#: wicd/translations.py:86
msgid "Path to PAC file"
msgstr "Път до PAC файл"

#: wicd/translations.py:85
msgid "Path to client cert"
msgstr ""

#: curses/prefs_curses.py:122 gtk/prefs.py:339 data/wicd.ui:1654
msgid "Ping static gateways after connecting to verify association"
msgstr "Провери връзката до шлюза след успешно свързване"

#: curses/wicd-curses.py:521
msgid "Please select the networks to forget"
msgstr ""

#: curses/configscript_curses.py:57 gtk/configscript.py:129
msgid "Post-connection Script"
msgstr "Стартирай post-disconnect скрипт"

#: curses/configscript_curses.py:59 gtk/configscript.py:132
msgid "Post-disconnection Script"
msgstr "Стартирай post-disconnect скрипт"

#: curses/configscript_curses.py:56 gtk/configscript.py:128
msgid "Pre-connection Script"
msgstr "Стартиране на pre-disconnect скрипт"

#: curses/configscript_curses.py:58 gtk/configscript.py:130
msgid "Pre-disconnection Script"
msgstr "Стартиране на pre-disconnect скрипт"

#: curses/prefs_curses.py:56 curses/prefs_curses.py:252 gtk/prefs.py:318
msgid "Preferences"
msgstr "Настройки"

#: curses/wicd-curses.py:218
msgid "Preferences dialog"
msgstr "Настройки"

#: curses/wicd-curses.py:610
msgid "Prefs"
msgstr ""

#: wicd/translations.py:87
msgid "Preshared key"
msgstr ""

#: curses/wicd-curses.py:229
msgid "Press any key to return."
msgstr ""

#: wicd/translations.py:88
msgid "Private key"
msgstr ""

#: wicd/translations.py:89
msgid "Private key password"
msgstr ""

#: curses/prefs_curses.py:83 gtk/prefs.py:343
msgid "Prompt for profile on wired autoconnect"
msgstr "Избор на профил за автоматично свързване"

#: gtk/netentry.py:59 gtk/netentry.py:61 gtk/netentry.py:670
msgid "Properties"
msgstr "Свойства"

#: wicd/misc.py:96
msgid "Putting interface down..."
msgstr "Деактивиране на мрежови интерфейс..."

#: wicd/misc.py:97
msgid "Putting interface up..."
msgstr "Активиране на мрежови интерфейс..."

#: curses/wicd-curses.py:613
msgid "Quit"
msgstr ""

#: curses/wicd-curses.py:227
msgid "Quit wicd-curses"
msgstr ""

#: gtk/wicd-client.py:502
msgid "Quit wicd-tray-icon"
msgstr ""

#: curses/wicd-curses.py:609
msgid "Refresh"
msgstr "Обнови"

#: curses/wicd-curses.py:217
msgid "Refresh network list"
msgstr "Обнови списъка с мрежи"

#: curses/wicd-curses.py:538
msgid "Remove"
msgstr ""

#: curses/wicd-curses.py:224 data/wicd.ui:67
msgid "Remove settings for saved networks"
msgstr ""

#: curses/wicd-curses.py:441
msgid "Rename wired profile"
msgstr "Преименувай профил"

#: curses/netentry_curses.py:333 curses/netentry_curses.py:467 gtk/gui.py:754
#: gtk/netentry.py:425 gtk/netentry.py:597
msgid "Required encryption information is missing."
msgstr "Настройките за защитена връзка са непълни."

#: wicd/misc.py:99
msgid "Resetting IP address..."
msgstr "Възстановяване на IP адрес..."

#: curses/wicd-curses.py:606
msgid "RfKill"
msgstr ""

#: curses/prefs_curses.py:103
msgid "Route Table Flushing"
msgstr "Опресняване на маршрутната таблица"

#: curses/wicd-curses.py:677
msgid "Scan"
msgstr "Обнови"

#: curses/wicd-curses.py:221
msgid "Scan for hidden networks"
msgstr "Търсене за скрити мрежи"

#: gtk/gui.py:224 gtk/gui.py:589 gtk/wicd-client.py:810
msgid "Scanning"
msgstr "Търсене"

#: curses/wicd-curses.py:574
msgid "Scanning networks... stand by..."
msgstr "Търсене на мрежи... изчакайте..."

#: gtk/netentry.py:102
msgid "Scripts"
msgstr "Скриптове"

#: curses/netentry_curses.py:57 curses/prefs_curses.py:75 gtk/netentry.py:78
msgid "Search domain"
msgstr "Домейн за търсене"

#: gtk/netentry.py:1032 gtk/netentry.py:1154
msgid "Secured"
msgstr "Защитена"

#: curses/wicd-curses.py:677
msgid "Select Hidden Network ESSID"
msgstr "Избери ESSID на скрита мрежа"

#: gtk/gui.py:103
msgid "Select or create a wired profile to connect with"
msgstr "Изберете или създайте профил, за да се свъжете с"

#: curses/wicd-curses.py:222
msgid "Select scripts"
msgstr "Избери скриптове"

#: curses/wicd-curses.py:223
msgid "Set up Ad-hoc network"
msgstr "Настройване на Ad-hoc мрежа"

#: wicd/misc.py:101
msgid "Setting broadcast address..."
msgstr "Установи broadcast адрес..."

#: wicd/misc.py:102
msgid "Setting static DNS servers..."
msgstr "Настройка на статични DNS сървъри..."

#: wicd/misc.py:103
msgid "Setting static IP addresses..."
msgstr "Настройка на статичен IP адрес"

#: gtk/prefs.py:333 data/wicd.ui:581
msgid "Show never connect networks"
msgstr "Прекъсване на всички мрежови връзки"

#: gtk/gui.py:104
msgid "Stop Showing Autoconnect pop-up temporarily"
msgstr "Временно не показвай прозореца за автоматично свързване"

#: curses/wicd-curses.py:216
msgid "Stop a connection in progress"
msgstr "Прекъсни процеса на свързване"

#: gtk/gui.py:376
msgid "Switch Off Wi-Fi"
msgstr ""

#: gtk/gui.py:373
msgid "Switch On Wi-Fi"
msgstr ""

#: curses/wicd-curses.py:651
msgid "Tab Left"
msgstr ""

#: curses/wicd-curses.py:652
msgid "Tab Right"
msgstr ""

#: curses/wicd-curses.py:93
msgid "Terminated by user"
msgstr "Прекъсната от потребителя"

#: gtk/gui.py:85 gtk/wicd-client.py:984
msgid ""
"The wicd daemon has shut down. The UI will not function properly until it is "
"restarted."
msgstr ""
"Wicd демона не работи. Потребителският интерфейс няма да работа, докато "
"демона не бъде рестартиран."

#: curses/netentry_curses.py:478 gtk/gui.py:761 gtk/netentry.py:436
#: gtk/netentry.py:608
msgid "This network requires encryption to be enabled."
msgstr "Тази мрежа е защитена."

#: curses/wicd-curses.py:272
msgid ""
"To avoid various complications, wicd-curses does not support directly "
"editing the scripts. However, you can edit them manually. First, (as root), "
"open the \"$A\" config file, and look for the section labeled by the $B in "
"question. In this case, this is:"
msgstr ""
"За да се избегнат различни усложнения, wicd интерфейса не поддържа директно "
"редактиране на скриптовете. Въпреки това, можете да ги редактирате ръчно. "
"Първо, отворете конфигурационния файл \"$A\", и потърсете секцията $B. В "
"този случай, това е:"

#: gtk/netentry.py:707
msgid ""
"To connect to a wired network, you must create a network profile. To create "
"a network profile, type a name that describes this network, and press Add."
msgstr ""
"За да се свържете към кабелна мрежа, трябва да създадете мрежов профил. За "
"да се създаде мрежов профил, въведете име, което описва тази мрежа, и "
"натиснете Добави."

#: gtk/wicd-client.py:94
msgid ""
"Unable to contact the Wicd daemon due to an access denied error from DBus. "
"Please check that your user is in the $A group."
msgstr ""
"Достъпа на Wicd демона до DBus интерфейсае забранен. Моля, проверете дали "
"потребителя Ви е добавен в група $A."

#: curses/wicd-curses.py:353 gtk/netentry.py:1034 gtk/netentry.py:1156
msgid "Unsecured"
msgstr "Несигурна"

#: curses/netentry_curses.py:62
msgid "Use DHCP Hostname"
msgstr ""

#: curses/netentry_curses.py:255 curses/netentry_curses.py:373
#: gtk/netentry.py:341 gtk/netentry.py:467
msgid "Use Encryption"
msgstr "Използвай криптиране"

#: curses/wicd-curses.py:466 gtk/gui.py:264
msgid "Use Encryption (WEP only)"
msgstr "Защитена връзка (WEP)"

#: curses/netentry_curses.py:54 gtk/netentry.py:89
msgid "Use Static DNS"
msgstr "Използвай статичен DNS"

#: curses/netentry_curses.py:49 gtk/netentry.py:88
msgid "Use Static IPs"
msgstr "Използвай статичен мрежов адрес"

#: curses/netentry_curses.py:249 gtk/netentry.py:708
msgid "Use as default profile (overwrites any previous default)"
msgstr "Използвай като профил по подразбиране"

#: curses/prefs_curses.py:121 gtk/prefs.py:337 data/wicd.ui:1500
msgid "Use dBm to measure signal strength"
msgstr "Показване на силата на сигнала в dBm"

#: curses/prefs_curses.py:82 gtk/prefs.py:341
msgid "Use default profile on wired autoconnect"
msgstr "Използване на профил по подразбиране за автоматично свързване"

#: curses/netentry_curses.py:55 curses/prefs_curses.py:73 gtk/netentry.py:90
#: data/wicd.ui:892
msgid "Use global DNS servers"
msgstr "Използвай глобални DNS сървъри"

#: curses/prefs_curses.py:84 gtk/prefs.py:345
msgid "Use last used profile on wired autoconnect"
msgstr "Използване на предишния профил за автоматично свързване"

#: curses/netentry_curses.py:372 gtk/netentry.py:468
msgid "Use these settings for all networks sharing this essid"
msgstr "Използвай тези настройки за всички мрежи ползващи това ESSID"

#: wicd/translations.py:90
msgid "Username"
msgstr "Потребител"

#: wicd/misc.py:105
msgid "Validating authentication..."
msgstr "Удостоверяване на паролата..."

#: wicd/misc.py:106
msgid "Verifying access point association..."
msgstr "Проверяване на безжичната точка за достъп"

#: curses/prefs_curses.py:108
msgid "WPA Supplicant"
msgstr "WPA Supplicant"

#: curses/wicd-curses.py:576
msgid "Wicd Curses Interface"
msgstr "Wicd интерфейс"

#: gtk/wicd-client.py:226 gtk/wicd-client.py:333
msgid "Wicd daemon unreachable"
msgstr "Wicd демона недостъпен"

#: wicd/misc.py:216
msgid "Wicd needs to access your computer's network cards."
msgstr ""
"За да работи коректно, Wicd трябва да има достъп до мрежовите карти на този "
"компютър"

#: cli/wicd-cli.py:85
msgid "Wired"
msgstr ""

#: gtk/wicd-client.py:628
msgid ""
"Wired\n"
"IP:\n"
"RX:\n"
"TX:"
msgstr ""

#: curses/prefs_curses.py:81
msgid "Wired Autoconnect Settings"
msgstr "Настройки за автоматично свързване"

#: curses/prefs_curses.py:67
msgid "Wired Interface"
msgstr "Кабелен интерфейс"

#: curses/prefs_curses.py:99
msgid "Wired Link Detection"
msgstr "Кабелна връзка открита"

#: curses/wicd-curses.py:802 gtk/gui.py:534 gtk/netentry.py:333
#: gtk/netentry.py:701 gtk/wicd-client.py:268 gtk/wicd-client.py:309
msgid "Wired Network"
msgstr "Кабелна мрежа"

#: curses/wicd-curses.py:581
msgid "Wired Networks"
msgstr "Кабелни мрежи"

#: gtk/gui.py:97
msgid "Wired connection detected"
msgstr "Кабелна връзка открита"

#: cli/wicd-cli.py:87
msgid "Wireless"
msgstr ""

#: gtk/wicd-client.py:633
msgid ""
"Wireless\n"
"SSID:\n"
"Speed:\n"
"IP:\n"
"Strength:\n"
"RX:\n"
"TX:"
msgstr "Име на мрежата: Скорост: IP: Сигнал: Получени: Изпратени"

#: curses/prefs_curses.py:68 curses/prefs_curses.py:120
msgid "Wireless Interface"
msgstr "Безжичен интерфейс"

#: gtk/gui.py:662 gtk/wicd-client.py:224 gtk/wicd-client.py:336
msgid "Wireless Kill Switch Enabled"
msgstr "Безжична мрежа изключена"

#: curses/wicd-curses.py:583
msgid "Wireless Networks"
msgstr "Безжичните мрежи"

#: curses/wicd-curses.py:277
msgid ""
"You can also configure the wireless networks by looking for the "
"\"[<ESSID>]\" field in the config file."
msgstr ""
"Безжични мрежи могат да се конфигурират директно в конфигурационния файл, "
"като се потърси за секция \"[<ESSID>]\"."

#: gtk/netentry.py:376 gtk/netentry.py:519
msgid "You must enter your password to configure scripts"
msgstr "Трябва да въведете паролата си за да конфигурирате скриптовете"

#: curses/prefs_curses.py:111
msgid "You should almost always use wext as the WPA supplicant driver"
msgstr "Почти винаги трябва да се използва wext за WPA supplicant драйвер"

#: gtk/wicd-client.py:499
msgid "_Connection Info"
msgstr ""

#: gtk/wicd-client.py:502 data/wicd.ui:161
msgid "_Quit"
msgstr ""

#: curses/wicd-curses.py:428
msgid ""
"wicd-curses does not support deleting the last wired profile.  Try renaming "
"it (\"F2\")"
msgstr ""
"Wicd интерфейса не позволява изтриване на единствения останал профил. Може "
"да бъде преименуван ('F2')"

#: curses/wicd-curses.py:205
msgid "wicd-curses help"
msgstr ""

#: data/wicd.ui:9
msgid "Wicd Network Manager"
msgstr ""

#: data/wicd.ui:46
msgid "Create an ad-hoc network"
msgstr ""

#: data/wicd.ui:55
msgid "Find a hidden network"
msgstr ""

#: data/wicd.ui:57
msgid "Enter a hidden network to try to locate."
msgstr ""

#: data/wicd.ui:65
msgid "Forget network settings"
msgstr ""

#: data/wicd.ui:89
msgid "_Switch Off Wi-Fi"
msgstr ""

#: data/wicd.ui:104
msgid "_Disconnect All"
msgstr "Връзката прекъсната"

#: data/wicd.ui:118
msgid "_Refresh"
msgstr "_Обнови"

#: data/wicd.ui:132
msgid "_Preferences"
msgstr "Настройки"

#: data/wicd.ui:146
msgid "_About"
msgstr ""

#: data/wicd.ui:223 data/wicd.ui:225
msgid "Connecting..."
msgstr "Свързване…"

#: data/wicd.ui:238
msgid "Cancel the current connection attempt"
msgstr ""

#: data/wicd.ui:270
msgid "Configure Scripts"
msgstr "Скрипт за събуждане"

#: data/wicd.ui:289
msgid "Configure scripts to run for this network:"
msgstr ""

#: data/wicd.ui:306
msgid "Pre-connection Script:"
msgstr "Стартиране на pre-disconnect скрипт"

#: data/wicd.ui:339
msgid "Post-connection Script:"
msgstr "Стартирай post-disconnect скрипт"

#: data/wicd.ui:372
msgid "Pre-disconnection Script:"
msgstr "Стартиране на pre-disconnect скрипт"

#: data/wicd.ui:405
msgid "Post-disconnection Script:"
msgstr "Стартирай post-disconnect скрипт"

#: data/wicd.ui:524
msgid "Always switch to a wired connection when available"
msgstr "Предпочитане на кабелна връзка, когато е налична"

#: data/wicd.ui:529
msgid ""
"If selected, wicd will automatically connect to a wired network\n"
"as soon as a cable is plugged in, even if a wireless connection \n"
"is already active."
msgstr ""

#: data/wicd.ui:552
msgid "DNS domain:"
msgstr "DNS домейн"

#: data/wicd.ui:600
msgid "<b>Never Connect</b>"
msgstr ""

#: data/wicd.ui:616
msgid "Automatically reconnect on network connection loss"
msgstr "Автоматично свързване при загуба на връзката"

#: data/wicd.ui:635
msgid "<b>Automatic Reconnection</b>"
msgstr ""

#: data/wicd.ui:651
msgid "Use last wired network profile"
msgstr ""

#: data/wicd.ui:673
msgid "Prompt for wired network profile"
msgstr ""

#: data/wicd.ui:696
msgid "Use default wired network profile"
msgstr ""

#: data/wicd.ui:717
msgid "<b>Wired automatic connection</b>"
msgstr ""

#: data/wicd.ui:735
msgid "Wired interface:"
msgstr "Кабелен интерфейс"

#: data/wicd.ui:753
msgid "Wireless interface:"
msgstr "Безжичен интерфейс"

#: data/wicd.ui:793
msgid "<b>Network Interfaces</b>"
msgstr "Мрежови интерфейси"

#: data/wicd.ui:809
msgid "DNS server 3:"
msgstr "DNS сървър"

#: data/wicd.ui:840
msgid "DNS server 2:"
msgstr "DNS сървър"

#: data/wicd.ui:858
msgid "DNS server 1:"
msgstr "DNS сървър"

#: data/wicd.ui:876
msgid "Search domain:"
msgstr "Домейн за търсене"

#: data/wicd.ui:911
msgid "<b>Global DNS Servers</b>"
msgstr "Глобални DNS сървъри"

#: data/wicd.ui:970
msgid ""
"If enabled, the wired network interface will always be displayed in the main "
"window. This can be useful if your wired network card does not detect when "
"the interface is connected to a cable."
msgstr ""

#: data/wicd.ui:986
msgid "<b>Notifications</b>"
msgstr "<b>Известия</b>"

#: data/wicd.ui:1060
msgid "<b>Route Table Flushing</b>"
msgstr "Опресняване на маршрутната таблица"

#: data/wicd.ui:1073
msgid "<b>Wired Link Detection</b>"
msgstr "Кабелна връзка открита"

#: data/wicd.ui:1299
msgid "<b>DHCP Client</b>"
msgstr ""

#: data/wicd.ui:1310
msgid "<b>Graphical Sudo Application</b>"
msgstr ""

#: data/wicd.ui:1431
msgid ""
"Hover your mouse over the selected backend \n"
"to read its description."
msgstr ""

#: data/wicd.ui:1484
msgid "Driver:"
msgstr ""

#: data/wicd.ui:1540
msgid "<b>Wireless Interface</b>"
msgstr "Безжичен интерфейс"

#: data/wicd.ui:1554
msgid "<b>WPA Supplicant</b>"
msgstr ""

#: data/wicd.ui:1566
msgid "<b>Debugging</b>"
msgstr "Диагностика"

#: data/wicd.ui:1584
msgid "Backend:"
msgstr "Backend"

#: data/wicd.ui:1611
msgid "<b>Backend</b>"
msgstr ""

#: data/wicd.ui:1625
msgid ""
"You should almost always use wext as the\n"
"WPA supplicant driver."
msgstr "Почти винаги трябва да се използва wext за WPA supplicant драйвер"