File: MANUAL.pl

package info (click to toggle)
xdx 2.5.0-2
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: bullseye, buster, sid
 • size: 1,760 kB
 • sloc: ansic: 5,899; sh: 4,685; perl: 197; makefile: 72; sed: 16
file content (241 lines) | stat: -rw-r--r-- 11,444 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
xdx - klient DX-cluster poprzez tcp/ip oraz czatu ON4KST dla radioamatorów
===========================================================================

Xdx jest klientem DX-cluster, który wyświetla listę z komunikatami DX oraz
pokazuje w oddzielnym polu wiadomości WWV, WCY, "To all" i inne przesyłane
z serwera.
Program jest także przygotowany to łączenia z czatem ON4KST

Krótki wykaz skrótów klawiaturowych
===================================
Menu główne:
    Alt-P      Otwórz menu Program
      Ctl-L    Pokaż historię połączeń
      Ctl-Q    Wyjście z XDX i okno dialogowe zamknięcia
    Alt-H      Otwórz menu Host
      Ctl-O    Połącz z serwerem clustera
      Ctl-C    Rozłącz z serwerem clustera
    Alt-U      Otwórz menu Ustawienia
      Ctl-K    Przełącz okno z klawiszami funkcyjnymi
      Ctl-R    Przełącz wznawianie połączenia
      Ctl-S    Przełącz wyróżnianie
      Ctl-P    Otwórz okno preferencji
    Alt-O      Otwórz menu Pomoc
      Ctl-H    Pokaż ten podręcznik
      Ctl-A    O programie Xdx

Okno klawiszy funkcyjnych:
    F1 - F8     Zapisane polecenia F1 do F8

Okno wyróżnień:
    Alt-1 - Alt-8  Przełącza pomiędzy polami wyróżnień
    Ctl-1 - Ctl-8  Aktywuje wyróżnienia (przełącza przyciski wyboru)

Ogólne:
    Alt-0      Przywraca fokus do okna wiersza poleceń

Co to jest DX Cluster?
======================
DX Cluster stanowi pomoc dla radioamatorów i służy do informowania wszystkich, 
na bieżąco, o słyszanych w danej chwili stacjach DX (interesujących bądź
niespotykanych stacjach krótkofalarskich na całym świecie)

Użytkownicy podłączeni do DX Clustera mają możliwość publikowania ogłoszeń
o spotach DX i odpowiadania na ogłoszenia, wysłania prywatnych komunikatów
do innych użytkowników, wysyłania i odbierania poczty, wyszukiwania
i odbierania danych archiwalnych i dostępu do informacji zgromadzonych
bazach danych.

Lista DX Clusterów dostępna jest pod adresem:
http://www.ng3k.com/Misc/cluster.html

Czat ON4KST jest bardziej odpowiedni dla operatorów VHF i UHF. Jest miejscem,
gdzie krótkofalowcy spotykają się aby planować dalekie łączności radiowe, 
łączności wykorzystujące odbicie od Księżyca lub meteorów. Aby uzyskać
więcej informacji na temat czatu ON4KST odwiedź stronę http://www.on4kst.com.

Polecenia
=========
Poniżej znajduje się kilka podstawowych poleceń, pozwalających na rozpoczęcie
pracy z DX Clustrem:

announce/full 'wiadomość' : Wysyła linijkę tekstu do wszystkich połączonych
              stacji.
bye: Wyjście z DX Cluster.
dx 'częstotliwość' 'znak' 'komentarz' : Wysłanie informacji o DX.
show/dx : Pokazuje poprzednio zalogowane spoty DX.

ON4KST używa zestawu poleceń DX-clustera. Najlepiej jeżeli po nawiązaniu
połączenia wpiszesz '/help'. Wszystkie polecenia muszą zaczynać się od '/'.

Przykłady poleceń DX-Clustera
=============================
1) dx 28002.2 xz7a worked with 80m dipole!!
2) sh/dx on hf/cw 50

Większość clusterów oferuje pomoc po wpisaniu '?' lub 'help <polecenie>'.

Znak wywoławczy i automatyczne logowanie
========================================
Znak wywoławczy podany na pierwszej stronie okna preferencji jest używany
do rozpoznawania w wierszu poleceń (więc xdx potrafi go kolorować) oraz
przy automatycznym logowaniu. W przypadku, gdy wybrano automatyczne logowanie,
każdorazowo po zalogowaniu możliwe jest wysyłanie do clustera kilku poleceń.
Możesz je określić w polu tekstowym "Polecenia" oddzielając każde za pomocą
przecinka, np. set/page 0,unset beep' spowoduje wyłączenie przewijania listy
i brzęczyka. Możesz także posłużyć się poleceniami gdy wymagane jest hasło.
Kolejne polecenia oddzielane są 0.5 sekundową przerwą.

Pakiety podtrzymujące
=====================
Jeżeli posiadasz łącze słabej jakości bądź zdarzają Ci się przypadkowe
rozłączenia, spróbuj włączyć wysyłanie pakietów podtrzymujących w oknie
preferencji. Spowoduje to regularne wysyłanie co 5 minut znaku backspace.

Zapamiętywanie informacji DX
============================
W przypadku, gdy zaznaczona zostanie odpowiednia opcja w oknie preferencji,
poszczególne wiadomości mogą być zapamiętywane do plików.

$HOME/.xdx/dxspots Spoty DX wyświetlane na liście w górnej części programu
$HOME/.xdx/wwv   Ogłoszenia WCY/WWV z informacją o propagacji.
$HOME/.xdx/toall  Wiadomości chat wyświetlane w dolnej części programu.
$HOME/.xdx/wx    Informacje pogodowe.

Kiedy zapisywane są dane wwv, dla każdego hosta tworzony jest także plik
z oddzielonymi za pomocą tabulatora wartościami. Jest to przydatne do
sporządzania wykresów. Format tego pliku wygląda następująco:

YYYMMDDHH	SFI	A	K	R

gdzie: SFI oznacza solar flux index, indeksy A i K wskazują aktywność
geomagnetyczną, a R odnosi się do ilości plam widocznych na powierzchni Słońca.
Przykładowy skrypt umieszczony został w katalogu z danymi programu xdx.
Wykorzystywany jest przez gnuplot w celu prezentacji danych od DK0WCY. Plik
wywoływany jest poprzez 'gnuplot wwv.gnuplot'. Efektem działania jest wykres
zapisany do $HOME/.xdx/DK0WCY.png.

Wsparcie dla Hamlib
===================
Kiedy podwójnie klikniesz na spocie DX, spowoduje to ustawienie odpowiedniej
częstotliwości w twoim radiu. Aby było to możliwe musisz mieć zainstalowany
program rigctl dostępny z biblioteką hamlib. Zmodyfikuj ID w wierszu poleceń
rigctl znajdującym się oknie preferencji, zgodnie z posiadanym przez siebie
urządzeniem, np. 'rigctl -m 210 set_freq %d' używa ID 210 (Kenwood TS-870),
zobacz "rigctl --list" aby zobaczyć listę wszystkich modeli.

Przeglądarki internetowe i programy pocztowe
============================================
Adresy internetowe w oknie czat wyróżniane są kolorem niebieskim i podkreślane,
gdy tylko wskazuje na nie kursor myszy. Kliknięcie na adresie powoduje
otwarcie łącza w zdefiniowanej przez użytkownika przeglądarce internetowej
bądź programie pocztowym (zobacz okno preferencji):

Uruchom przeglądarkę internetową Gnome gdy kliknięty został URL:
  'epiphany %s'.
Uruchom mozilla-mail gdy kliknięty został adres poczty elektronicznej:
  'mozilla -compose "to=%s"'.

Domyślnie przeglądarka i program pocztowy nie są ustawione w oknie preferencji. 
Pozostawienie tych ustawień pustych spowoduje użycie do obsługi adresów
domyślnej aplikacji pulpitu. W niektórych przypadkach może być konieczne
sprawdzenie konfiguracji domyślnych aplikacji dla pulpitu. Jeżeli to nie
pomoże, aby wymusić honorowanie twoich ustawień, konieczna może być ręczna
edycja pliku ~/.local/share/applications/mimeapps.list. Ta zmiana spowodowana
jest potraktowaniem w wersji GTK+ 2.24 poprzedniego sposobu obsługi adresów
URI jako przestarzałego. 

Wyróżnianie tekstu
==================
'Panel czat' pozwala na wprowadzenie do 8 różnych wyrazów, które będą
kolorowane w oknie rozmów. Gdy zaznaczone jest pole wyboru Xdx przeszukuje
wszystkie otrzymywane teksty celem wyróżnienia. W przypadku, gdy pole nie
zostało zaznaczone, przeszukiwany jest jedynie tekst za wierszem poleceń.
Wyboru kolorów, jakimi wyróżniane będą poszczególne słowa, można dokonać w 3
zakładce okna preferencji. Możesz szybko przełączyć stan poszczególnych pól
wyboru za pomocą skrótów Ctrl-1 do Ctrl-8, możesz także swobodnie przełączać
się pomiędzy poszczególnymi polami tekstowymi poprzez kombinację klawiszy
Alt-1 do Alt-8. Naciśnięcie Alt-0 powoduje powrót do pola w którym podajemy
tekst do wysłania.

Klawisze funkcyjne
==================

Naciskając 'Ctl-k' przełączamy okno klawiszy funkcyjnych. Poprzez kliknięcie
prawym klawiszem myszy na klawiszach F1 do F8 możliwe jest przypisanie im
poleceń oraz ich edycja w ukazującym się oknie dialogowym. Polecenia są
wysyłane jedynie podczas aktywnego połączenia z clusterem. Polecenia mogą
być wysyłane nawet gdy okno klawiszy funkcyjnych jest ukryte.

Dźwięk
======
Kiedy w oknie rozmów aktywne jest wyróżnianie tekstu, istnieje możliwość
odgrywania dźwięku. Aby było to jednak możliwe, musisz posłużyć się
zewnętrznym programem. Ustawień dokonujemy w pierwszym panelu okna
preferencji: 'play %s' spowoduje użycie programu play stanowiącego część
pakietu sox, 'esdplay %s' - programu esdplay, który może się okazać przydatny
kiedy używamy Gnome i esound. 'aplay %s' użyje aplay pochodzącego z narzędzi
ALSA.

Emotikony
=========
Program posiada wsparcie dla ograniczonej liczby emotikon w oknie chatu:
:) :-) :)) :-)) ;) ;-) :( :-( :(( :-((

Wsparcie dla pliku z krajami
============================
Do programu Xdx dołączony został plik cty.dat zawierający informacje pozwalające
na określenie kraju na podstawie znaku wywoławczego. Plikiem tym zarządza Jim
Reisert AD1C a jego najnowszą wersję można pobrać ze strony: 

	http://www.country-files.com/cty/cty.dat

Specyfikacja pliku z krajami znajduje się pod adresem:

	http://www.country-files.com/cty/backup/format.htm

Aktualizacji tego pliku dokonuje się przed wieloma głównymi zawodami DX.
Plik ten jest aktualizowany znacznie częściej niż Xdx, dlatego też wersja
zamieszczona wraz z kodem źródłowym staje się szybko nieaktualna. Zamiast
dokonywać każdorazowej aktualizacji programu po pojawieniu się nowego pliku
cty.dat, dodano obsługę wczytywania go z katalogu domowego użytkownika. Można
tego dokonać na twa sposoby:

1. Umieszczając zaktualizowany plik cty.dat w twoim katalogu z preferencjami
  Xdx, którym na platformach POSIX jest $HOME/.xdx

2. Jeżeli plik cty.dat trzymany jest w innym katalogu - ustawiając zmienną
  systemową XDX_CTY na ścieżkę do cty.dat, np. $HOME/log/cty.dat lub przy
  poleceniu uruchomienia Xdx dodając opcję '-c' lub '--cty_dat' celem
  ustawienia ścieżki.

Opcja wiersza poleceń nadpisuje ustawienia zawarte w zmiennej środowiskowej.

Gdy ustawiona została zmienna środowiskowa lub opcja wiersza poleceń to nie
zostanie wykorzystany plik cty.dat z katalogu z preferencjami, chyba że
ścieżka nie zawiera cty.dat lub cty.dat nie jest regularnym plikiem, np.
jest katalogiem. W tych przypadkach sprawdzany będzie także katalog
z preferencjami. 

Zainstalowana wraz xdx wersja pliku cty.dat jest wczytywana w przypadku gdy
zawiodą podstawowe próby i katalog z preferencjami nie zawiera cty.dat.
Na chwilę obecną plik cty.dat nie jest sprawdzany pod kątem zgodności
ze specyfikacją.

Jeżeli, z jakichkolwiek powodów, nie chcesz aby określano kraje, możesz
utworzyć pusty plik o nazwie cty.dat. Używając jednego z powyższych sposobów
do wczytania tego pliku podczas uruchamiania przez Xdx wyłączysz wyszukiwanie
krajów.

Licencja i wsparcie
===================
Xdx jest bezpłatny i został opublikowany na licencji GNU GPL.
Program ten został napisany przez następujące osoby:
Joop Stakenborg PG4I <pg4i@amsat.org>.
Nate Bargmann N0NB <n0nb@n0nb.us> (obecny opiekun)

Tłumaczenie niniejszego podręcznika na język polski wykonał
Bogusław Ciastek SQ5TB <sq5tb@tlen.pl>

Jeżeli znajdziesz błąd lub chcesz rozbudowy programu, proszę przyślij
o tym informację.