File: README

package info (click to toggle)
ydpdict 1.0.2+1.0.3-2
 • links: PTS, VCS
 • area: contrib
 • in suites: buster, stretch
 • size: 524 kB
 • ctags: 176
 • sloc: ansic: 2,032; sh: 695; sed: 27; makefile: 21
file content (182 lines) | stat: -rw-r--r-- 10,210 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

 ydpdict 1.0.3
 (C) Copyright 1998-2013 Wojtek Kaniewski <wojtekka@toxygen.net>

 Program, którego dokumentację w tej chwili czytasz, służy do obsługi
 multimedialnych słowników angielsko-polskiego i polsko-angielskiego Collinsa
 oraz niemiecko-polskiego i polsko-niemieckiego Langenscheidta. Oryginalne
 pakiety oferowane przez firmę Young Digital Planet (http://www.ydp.com.pl)
 zawierają jedynie programy dla systemu Windows, co uniemożliwia
 korzystanie z nich pod innymi systemami. Niniejszy program pozwala korzystać
 z tych słowników pod kontrolą Linuksa. Możliwe, że zadziała również pod
 innymi systemami, ponieważ jest pisany w miarę możliwości przenośnie.

 Do prawidłowej pracy niezbędna jest dystrybucja Linuksa (lub innego systemu
 uniksowego) z biblioteką ncurses wspierającą Unikod oraz zainstalowana
 biblioteka libydpdict (dostępna na stronie projektu). W przypadku systemu
 operacyjnego, który nie wspiera Unikodu, należy użyć wersji wcześniejszej
 niż 0.99. Aby skompilować i zainstalować pakiet, należy wykonać polecenia
 (ostatnie z nich z uprawnieniami administratora):

  ./configure
  make
  make install

 Ze względu na domyślne zachowanie autoconfa, strony manuali będą instalowane
 w katalogu $(prefix)/man, zamiast $(prefix)/share/man. Jeśli chcesz je
 zainstalować w odpowiednim miejscu, wpisz:

  ./configure --mandir=/usr/local/share/man
  make
  make install

 Następnie należy skopiować cztery pliki z katalogu "database" oryginalnego,
 pracującego pod systemem Windows programu:

  dict100.dat
  dict100.idx
  dict101.dat
  dict101.idx

 dla słownika angielsko-polskiego i polsko-angielskiego, lub:

  dict200.dat
  dict200.idx
  dict201.dat
  dict201.idx

 dla słownika niemiecko-polskiego i polsko-niemieckiego, do katalogu,
 w którym znajduje się program. Dodatkowo program będzie szukał plików
 słownika w systemowym katalogu, np. /usr/local/share/ydpdict jeśli do
 skryptu ./configure nie przekazano parametru --prefix lub /usr/share/ydpdict
 jeśli program pochodzi pakietu dystrybucji). Można też podać ścieżkę,
 w której się one znajdują w parametrze "Path" pliku konfiguracyjnego.
 Należy również zmienić parametr "CDPath" na ścieżkę, gdzie znajduje się
 podmontowana płyta CD. Jego brak uniemożliwi odtwarzanie próbek dźwiękowych.
 Aby móc odtwarzać próbki ze słownika angielsko-polskiego
 i niemiecko-polskiego, należy utworzyć katalog, a w nim katalog "en"
 z zawartością płyty CD słownika angielsko-polskiego oraz katalog "de"
 z plikami słownika niemiecko-polskiego. 

 Obsługa programu jest bajecznie prosta. Wystarczy wpisać szukane słowo
 lub wybrać je klawiszami kursorów. Do przemieszania się między listą
 słów, a definicją służy klawisz Tab. Odtwarzanie próbek to F2. Zmiana na
 inny słownik to F3, F4, F5, F6.

 Program obsługiwać można częściowo za pomocą myszki. Kliknięcie na słowo
 z listy, spowoduje wyświetlenie jego tłumaczenia. Klikając na dolne i górne
 krawędzie ekranu, można przewijać listę lub opis. Jeśli klikniemy dwukrotnie
 na słowo z okienka tłumaczenia, zostanie ono automatycznie wyszukane.

 ydpdict jest wydany na licencji GPL w wersji 2 (treść w języku angielskim
 dostępna w pliku COPYING). Wszelkie poprawki wysłane do autora na licencji
 innej niż GPL w wersji 2 zostaną odrzucone. Brak informacji o licencji
 będzie traktowany jak przyjęcie licencji kodu, który jest poprawiany.
 Wyjątkiem są pliki adpcm.c i adpcm.h autorstwa Stanley'a J. Brooksa wydane
 na licencji LGPL w wersji 2:

  Copyright (C) 1999 Stanley J. Brooks <stabro@megsinet.net>

 Najnowszą wersję można znaleźć pod adresem http://toxygen.net/ydpdict/

 Lista zmian:
 - 1.0.3 (2013-12-xx): Dodanie informacji o katalogu z plikami słownika.
 - 1.0.2 (2013-01-11): Poprawka błędnego wyświetlania słów z końca słownika
  zgłoszone przez Jakuba Wilka.
 - 1.0.1 (2011-05-10): Rozszerzenie pomocy o oznaczenia kwalifikatorów
  gramatycznych oraz zmiana sposobu działania klawisza Esc: obie modyfikacje
  autorstwa Cezarego M. Kruka (c.kruk@bigfoot.com). Poprawki dokumentacji.
  Poprawka roku copyrightów. Poprawka odtwarzania niektórych próbek
  dźwiękowych Pawła Sobczaka (psobcza@o2.pl). Dodanie obsługi próbek
  dźwiękowych słownika angielskiego i niemieckiego wg pomysłu Mateusza B.
  (incusiek@gmail.com). Poprawka błędu odtwarzania niemieckich próbek
  zgłoszonego przez Krzysztofa Sucheckiego (hetteh@life.pl). Poprawka
  kompilacji bez libao. Lepsze wyświetlanie indeksów górnych (¹, ²...
  zamiast ^1, ^2...), jeśli libydpdict jest w wersji 1.0.3 lub nowszej.
  Poprawka błędu współpracy z nowymi wersjami libao zgłoszonego przez Pawła
  Sobczaka.
 - 1.0.0 (2008-02-26): Poprawka błędu zawijania zgłoszonego przez
  Marcina Owsianego. Aktualizacja pliku z tłumaczeniem.
 - 0.99.3 (2007-12-16): Poprawki parametrów wywołania programu Tomasza
  Kojma (tkojm@clamav.net). Dostosowanie do API libydpdict-0.99.3.
 - 0.99.2 (2007-08-19): Uniezależnienie od wielkości liter w nazwach
  plików słownika na podstawie poprawki Marcina Owsianego
  (marcin@owsiany.pl).
 - 0.99.1 (2007-08-09): Poprawka błędu kompilacji bez libao zgłoszonego
  przez Piotra Jaroszyńskiego (peper@gentoo.org). Poprawki dokumentacji,
  dodanie parametru skryptu configure określającego domyślny katalog
  słownika (marcin@owsiany.pl).
 - 0.99.0 (2007-02-26): Całkowita zmiana architektury -- wydzielenie
  biblioteki obsługującej słowniki, modyfikacja kodu do poprawnej pracy
  w Unikodzie, dodanie obsługi próbek dźwiękowych w formacie ADPCM.

 Lista zmian starej gałęzi kodu:
 - 0.67 (2006-xx-xx): Dodanie $(DESTDIR) przy instalacji przez Stanisława
            Halika (weirdo%tehran.lain.pl).
 - 0.66 (2006-01-02): Poprawka odtwarzania próbek Tomasza Jakuba Skrynnyka
            (skrynnyk%post.pl). Poprawka obsługi parametrów Jasia
		    (jasiu%tool.eu.org). Poprawka skryptów budowania.
 - 0.65 (2005-11-16): Poprawki Jakuba Wilka (ubanus%users.sf.net): usunięcie
            złych zachowań prowadzących do segfaultów. Dodanie
		    informacji o licencji poprawek. Kosmetyka dokumentacji.
 - 0.64 (2005-10-18): Poprawki strony manuala Kamila Jarosławskiego
            (kamil%visual.pl). Obsługa próbek o rozszerzeniu .ogg
		    Tomasza Marciniaka (ciniol%atos.wmid.amu.edu.pl).
		    Oficjalne włączenie poprawki Michała Maternika
		    (michal_m%ks.k.pl) pozwalającej korzystać z
		    niemieckiego słownika. Poprawka działania na amd64
		    Arkadiusza Kołacza (akolacz%gmail.com).
 - 0.63 (2004-05-31): Poprawka adresu. Poprawki Marcina Owsianego
            (marcin%owsiany.pl): poprawne zamykanie plików
		    słownika, usunięcie czytania konfiguracji z aktualnego
		    katalogu, napisanie stron manuali.
 - 0.62 (2003-11-23): Poprawka Piotra Domagalskiego (szalik%szalik.net):
            przezroczyste tło w atermie. Poprawki Jarosława
		    Kruka (jareq%pld-linux.org): skok do danego słowa
		    z linii komend, zmiana adresów PLD na aktualne.
 - 0.61 (2003-10-01): Wyświetlanie pomocy zaraz po uruchomieniu programu.
            poprawki Cezarego M. Kruka: substytuty dla klawiszy
		    funkcyjnych, blokada odtwarzania próbek dźwiękowych
		    podczas przeglądania słownika polsko-angielskiego,
		    szczegółowa pomoc, drobne zmiany w transkrypcji
		    fonetycznej, korekta zapobiegająca śmieceniu po ekranie
		    podczas odtwarzania plików w formacie MP3.
		    Dodane skrypty do konwersji z formatu WAV do MP3.
 - 0.60 (2003-08-27): Poprawki Piotra Domagalskiego: buforowanie odczytu
            przyspieszające start programu.
 - 0.59 (2003-07-22): Poprawki Jerzego Kędra (jxa%adm.onet.pl): program
            nie zajmuje już 100% czasu procesora. Patch Michała
		    Maternika (michal_m%ks.k.pl) pozwalający korzystać
		    z niemieckiego słownika w pliku Deutsch.diff.
 - 0.58 (2003-05-16): Poprawki Piotra Domagalskiego: prosta obsługa
            myszki, możliwość edycji wpisywanego słowa, Enter
            zatwierdza i wyszukuje, lepsza reakcja na zmianę
            rozmiaru terminala, CTRL-L, kosmetyka, xmalloc.
 - 0.57 (2003-04-15): Kolejne poprawki Piotra Domagalskiego porządkujące
            kompilację na nielinuksowych systemach. poprawka
		    Pawła Fenglera (pawfen%wp.pl): wywoływanie
		    zewnętrznego odtwarzacza w poprawny sposób.
 - 0.56 (2003-03-21): Wiosenne porządki w kodzie; obsługa plików bazy
            z nazwami pisanymi wielkimi literami; obsługa próbek
		    dźwiękowych o rozszerzeniu mp3; uzupełnienie
		    dokumentacji na podstawie archiwalnej wersji 0.5.
 - 0.55 (2003-03-12): Poprawki Piotra Domagalskiego (szalik%szalik.net):
            poprawna kompilacja na OpenBSD, dokładniejsze
		    formatowanie tekstu.
 - 0.54 (2003-01-27): Poprawki Pawła Jabłońskiego
            (pawelj%lodz.dialog.net.pl): wyświetlenie innego
		    słowa przewija okno definicji do góry; rozpoczęcie
		    pisania słowa, bedąc w oknie definicji, usuwa
		    poprzednie; klawisz F12 równoważny z Ctrl-U.
 - 0.53 (2003-01-07): Z powodu awarii dysku straciłem poprawki, które
            podesłano mi od wydania 0.52. dlatego proszę o
		    kontakt. Poprawienie klawisza Backspace.
 - 0.52 (2002-05-27): autoconf, poprawki Grzegorza Goławskiego
            (grzegol%pld-linux.org), poprawne działanie na
		    maszynach bigendianowych.
 - 0.51 (1999-10-17): Stabilna wersja 0.5, które nigdy nie wyszło poza
            wersję rozwojową.
 - 0.5 (1999-08-17): Wersja rozwojowa. Spora reorganizacja kodu; pozbycie
           się SLanga.
 - 0.4 (1998-xx-xx): Dawno temu i nieprawda.