File: ydpdict.pl.1

package info (click to toggle)
ydpdict 1.0.2+1.0.3-2
  • links: PTS, VCS
  • area: contrib
  • in suites: buster, stretch
  • size: 524 kB
  • ctags: 176
  • sloc: ansic: 2,032; sh: 695; sed: 27; makefile: 21
file content (66 lines) | stat: -rw-r--r-- 1,532 bytes parent folder | download | duplicates (4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
.TH YDPDICT 1 "1 sierpnia 2007"
.SH NAZWA
ydpdict \- interfejs słowników Collinsa i Langenscheidt
.SH SKŁADNIA
.B ydpdict [
.BI opcje
.B ]

.SH OPIS
.B ydpdict
jest korzystającym z biblioteki ncurses interfejsem służącym do obsługi
multimedialnych słowników: angielsko-polskiego, polsko-angielskiego Collinsa,
oraz niemiecko-polskiego i polsko-niemieckiego Langenscheidt, wydanych przez
Young Digital Planet.
.PP
.B ydpdict
szuka pliku konfiguracyjnego w następujących miejscach (czytany jest tylko pierwszy znaleziony plik):
.TP
1)
.BI ~/ydpdict.conf
.TP
2)
.BI ~/.ydpdictrc
.TP
3)
.BI /etc/ydpdict.conf

.SH OPCJE
.TP
.BI \-e\ [\-\-eng]
Uruchamia słownik angielsko-polski (domyślne).
.TP
.BI \-p\ [\-\-pol]
Uruchamia słownik polsko-angielski.
.TP
.BI \-g\ [\-\-ger-pol]
Uruchamia słownik niemiecko-polski.
.TP
.BI \-o\ [\-\-pol-ger]
Uruchamia słownik polsko-niemiecki.
.TP
.BI \-f\ [\-\-path=ŚCIEŻKA]
Podaje ścieżkę do plików danych.
.TP
.BI \-c\ [\-\-cdpath=ŚCIEŻKA]
Podaje ścieżkę do płyty CD.
.TP
.BI \-P\ [\-\-player=ŚCIEŻKA]
Podaje ścieżkę do odtwarzacza plików WAV.
.TP
.BI \-w\ [\-\-word=SŁOWO]
Uruchamia słownik i tłumaczy podane słowo.
.TP
.BI \-A\ [\-\-audio=URZĄDZENIE]
Określa domyślne urządzenie dźwiękowe.
.TP
.BI \-\-version
Wyświetla wersję programu.
.TP
.BI \-h\ [\-\-help]
Wyświetla tekst pomocy.
.SH AUTOR
.B ydpdict
został napisany przez Wojtka Kaniewskiego <wojtekka@toxygen.net>. Najnowszą
wersję można znaleźć pod adresem
.I http://toxygen.net/ydpdict/