File: README.md

package info (click to toggle)
ydpdict 1.0.3-1
 • links: PTS, VCS
 • area: contrib
 • in suites: bookworm, bullseye, sid
 • size: 640 kB
 • sloc: ansic: 2,038; sh: 695; sed: 27; makefile: 21
file content (197 lines) | stat: -rw-r--r-- 10,488 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
ydpdict
=======

Program, którego dokumentację w tej chwili czytasz, służy do obsługi
multimedialnych słowników angielsko-polskiego i polsko-angielskiego Collinsa
oraz niemiecko-polskiego i polsko-niemieckiego Langenscheidta. Oryginalne
pakiety oferowane przez firmę [Young Digital Planet](http://www.ydp.com.pl)
zawierają jedynie programy dla systemu Windows, co uniemożliwia
korzystanie z nich pod innymi systemami. Niniejszy program pozwala korzystać
z tych słowników pod kontrolą Linuksa. Możliwe, że zadziała również pod
innymi systemami, ponieważ jest pisany w miarę możliwości przenośnie.

![Zrzut ekranu](doc/ydpdict.png)

Do prawidłowej pracy niezbędna jest dystrybucja Linuksa (lub innego systemu
uniksowego) z biblioteką ncurses wspierającą Unikod oraz zainstalowana
biblioteka [libydpdict](https://github.com/wojtekka/libydpdict). W przypadku
systemu operacyjnego, który nie wspiera Unikodu, należy użyć wersji
wcześniejszej niż 0.99. Aby skompilować i zainstalować oficjalne wydanie,
należy po rozpakowaniu wykonać polecenia (ostatnie z nich z uprawnieniami
administratora, np. przez `sudo`):

  ./configure
  make
  make install

Przy kompilacji źródeł pobranych z repozytorium należy wcześniej wykonać
jeszcze polecenie:

  ./autogen.sh

Ze względu na domyślne zachowanie autoconfa, strony manuali będą instalowane
w katalogu `$(prefix)/man`, zamiast `$(prefix)/share/man`. Jeśli chcesz je
zainstalować w odpowiednim miejscu, wpisz:

  ./configure --mandir=/usr/local/share/man
  make
  make install

Następnie należy skopiować cztery pliki z katalogu `database` oryginalnego,
pracującego pod systemem Windows programu:

* dict100.dat
* dict100.idx
* dict101.dat
* dict101.idx

dla słownika angielsko-polskiego i polsko-angielskiego, lub:

* dict200.dat
* dict200.idx
* dict201.dat
* dict201.idx

dla słownika niemiecko-polskiego i polsko-niemieckiego, do katalogu,
w którym znajduje się program. Dodatkowo program będzie szukał plików
słownika w systemowym katalogu, np. `/usr/local/share/ydpdict` jeśli do
skryptu `./configure` nie przekazano parametru `--prefix` lub `/usr/share/ydpdict`
jeśli program pochodzi z pakietu dystrybucji). Można też podać ścieżkę,
w której się one znajdują w parametrze `Path` pliku konfiguracyjnego.
Należy również zmienić parametr `CDPath` na ścieżkę, gdzie znajduje się
podmontowana płyta CD. Jego brak uniemożliwi odtwarzanie próbek dźwiękowych.
Aby móc odtwarzać próbki ze słownika angielsko-polskiego
i niemiecko-polskiego, należy utworzyć katalog, a w nim katalog `en`
z zawartością płyty CD słownika angielsko-polskiego oraz katalog `de`
z plikami słownika niemiecko-polskiego. 

Obsługa programu jest bajecznie prosta. Wystarczy wpisać szukane słowo
lub wybrać je klawiszami kursorów. Do przemieszania się między listą
słów, a definicją służy klawisz Tab. Odtwarzanie próbek to F2. Zmiana na
inny słownik to F3, F4, F5, F6.

Program obsługiwać można częściowo za pomocą myszki. Kliknięcie na słowo
z listy, spowoduje wyświetlenie jego tłumaczenia. Klikając na dolne i górne
krawędzie ekranu, można przewijać listę lub opis. Jeśli klikniemy dwukrotnie
na słowo z okienka tłumaczenia, zostanie ono automatycznie wyszukane.

Licencja
--------

(C) Copyright 1998-2020 Wojtek Kaniewski <wojtekka@toxygen.net>

ydpdict jest wydany na licencji GPL w wersji 2 (treść w języku angielskim
dostępna w pliku COPYING). Wszelkie poprawki wysłane do autora na licencji
innej niż GPL w wersji 2 zostaną odrzucone. Brak informacji o licencji
będzie traktowany jak przyjęcie licencji kodu, który jest poprawiany.
Wyjątkiem są pliki adpcm.c i adpcm.h autorstwa Stanley'a J. Brooksa wydane
na licencji LGPL w wersji 2 i dostosowane do współczesnych kompilatorów:

Copyright (C) 1999 Stanley J. Brooks <stabro@megsinet.net>

Lista zmian
-----------

 - 1.0.3 (2020-08-09): Uzupełnienie dokumentacji o domyślne katalogi z plikami
  słownika zgodnie z sugestiami Adriana Mroczkowskiego (athek@o2.pl).
  Poprawka budowania z nowymi wersjami GCC po zgłoszeniu problemu przez
  Marcina Owsianego.
 - 1.0.2 (2013-01-11): Poprawka błędnego wyświetlania słów z końca słownika
  zgłoszone przez Jakuba Wilka.
 - 1.0.1 (2011-05-10): Rozszerzenie pomocy o oznaczenia kwalifikatorów
  gramatycznych oraz zmiana sposobu działania klawisza Esc: obie modyfikacje
  autorstwa Cezarego M. Kruka (c.kruk@bigfoot.com). Poprawki dokumentacji.
  Poprawka roku copyrightów. Poprawka odtwarzania niektórych próbek
  dźwiękowych Pawła Sobczaka (psobcza@o2.pl). Dodanie obsługi próbek
  dźwiękowych słownika angielskiego i niemieckiego wg pomysłu Mateusza B.
  (incusiek@gmail.com). Poprawka błędu odtwarzania niemieckich próbek
  zgłoszonego przez Krzysztofa Sucheckiego (hetteh@life.pl). Poprawka
  kompilacji bez libao. Lepsze wyświetlanie indeksów górnych (¹, ²...
  zamiast ^1, ^2...), jeśli libydpdict jest w wersji 1.0.3 lub nowszej.
  Poprawka błędu współpracy z nowymi wersjami libao zgłoszonego przez Pawła
  Sobczaka.
 - 1.0.0 (2008-02-26): Poprawka błędu zawijania zgłoszonego przez
  Marcina Owsianego. Aktualizacja pliku z tłumaczeniem.
 - 0.99.3 (2007-12-16): Poprawki parametrów wywołania programu Tomasza
  Kojma (tkojm@clamav.net). Dostosowanie do API libydpdict-0.99.3.
 - 0.99.2 (2007-08-19): Uniezależnienie od wielkości liter w nazwach
  plików słownika na podstawie poprawki Marcina Owsianego
  (marcin@owsiany.pl).
 - 0.99.1 (2007-08-09): Poprawka błędu kompilacji bez libao zgłoszonego
  przez Piotra Jaroszyńskiego (peper@gentoo.org). Poprawki dokumentacji,
  dodanie parametru skryptu configure określającego domyślny katalog
  słownika (marcin@owsiany.pl).
 - 0.99.0 (2007-02-26): Całkowita zmiana architektury -- wydzielenie
  biblioteki obsługującej słowniki, modyfikacja kodu do poprawnej pracy
  w Unikodzie, dodanie obsługi próbek dźwiękowych w formacie ADPCM.

 Lista zmian starej gałęzi kodu:
 - 0.67 (2006-xx-xx): Dodanie $(DESTDIR) przy instalacji przez Stanisława
            Halika (weirdo%tehran.lain.pl).
 - 0.66 (2006-01-02): Poprawka odtwarzania próbek Tomasza Jakuba Skrynnyka
            (skrynnyk%post.pl). Poprawka obsługi parametrów Jasia
		    (jasiu%tool.eu.org). Poprawka skryptów budowania.
 - 0.65 (2005-11-16): Poprawki Jakuba Wilka (jwilk%jwilk.net): usunięcie
            złych zachowań prowadzących do segfaultów. Dodanie
		    informacji o licencji poprawek. Kosmetyka dokumentacji.
 - 0.64 (2005-10-18): Poprawki strony manuala Kamila Jarosławskiego
            (kamil%visual.pl). Obsługa próbek o rozszerzeniu .ogg
		    Tomasza Marciniaka (ciniol%atos.wmid.amu.edu.pl).
		    Oficjalne włączenie poprawki Michała Maternika
		    (michal_m%ks.k.pl) pozwalającej korzystać z
		    niemieckiego słownika. Poprawka działania na amd64
		    Arkadiusza Kołacza (akolacz%gmail.com).
 - 0.63 (2004-05-31): Poprawka adresu. Poprawki Marcina Owsianego
            (marcin%owsiany.pl): poprawne zamykanie plików
		    słownika, usunięcie czytania konfiguracji z aktualnego
		    katalogu, napisanie stron manuali.
 - 0.62 (2003-11-23): Poprawka Piotra Domagalskiego (szalik%szalik.net):
            przezroczyste tło w atermie. Poprawki Jarosława
		    Kruka (jareq%pld-linux.org): skok do danego słowa
		    z linii komend, zmiana adresów PLD na aktualne.
 - 0.61 (2003-10-01): Wyświetlanie pomocy zaraz po uruchomieniu programu.
            poprawki Cezarego M. Kruka: substytuty dla klawiszy
		    funkcyjnych, blokada odtwarzania próbek dźwiękowych
		    podczas przeglądania słownika polsko-angielskiego,
		    szczegółowa pomoc, drobne zmiany w transkrypcji
		    fonetycznej, korekta zapobiegająca śmieceniu po ekranie
		    podczas odtwarzania plików w formacie MP3.
		    Dodane skrypty do konwersji z formatu WAV do MP3.
 - 0.60 (2003-08-27): Poprawki Piotra Domagalskiego: buforowanie odczytu
            przyspieszające start programu.
 - 0.59 (2003-07-22): Poprawki Jerzego Kędra (jxa%adm.onet.pl): program
            nie zajmuje już 100% czasu procesora. Patch Michała
		    Maternika (michal_m%ks.k.pl) pozwalający korzystać
		    z niemieckiego słownika w pliku Deutsch.diff.
 - 0.58 (2003-05-16): Poprawki Piotra Domagalskiego: prosta obsługa
            myszki, możliwość edycji wpisywanego słowa, Enter
            zatwierdza i wyszukuje, lepsza reakcja na zmianę
            rozmiaru terminala, CTRL-L, kosmetyka, xmalloc.
 - 0.57 (2003-04-15): Kolejne poprawki Piotra Domagalskiego porządkujące
            kompilację na nielinuksowych systemach. poprawka
		    Pawła Fenglera (pawfen%wp.pl): wywoływanie
		    zewnętrznego odtwarzacza w poprawny sposób.
 - 0.56 (2003-03-21): Wiosenne porządki w kodzie; obsługa plików bazy
            z nazwami pisanymi wielkimi literami; obsługa próbek
		    dźwiękowych o rozszerzeniu mp3; uzupełnienie
		    dokumentacji na podstawie archiwalnej wersji 0.5.
 - 0.55 (2003-03-12): Poprawki Piotra Domagalskiego (szalik%szalik.net):
            poprawna kompilacja na OpenBSD, dokładniejsze
		    formatowanie tekstu.
 - 0.54 (2003-01-27): Poprawki Pawła Jabłońskiego
            (pawelj%lodz.dialog.net.pl): wyświetlenie innego
		    słowa przewija okno definicji do góry; rozpoczęcie
		    pisania słowa, bedąc w oknie definicji, usuwa
		    poprzednie; klawisz F12 równoważny z Ctrl-U.
 - 0.53 (2003-01-07): Z powodu awarii dysku straciłem poprawki, które
            podesłano mi od wydania 0.52. dlatego proszę o
		    kontakt. Poprawienie klawisza Backspace.
 - 0.52 (2002-05-27): autoconf, poprawki Grzegorza Goławskiego
            (grzegol%pld-linux.org), poprawne działanie na
		    maszynach bigendianowych.
 - 0.51 (1999-10-17): Stabilna wersja 0.5, które nigdy nie wyszło poza
            wersję rozwojową.
 - 0.5 (1999-08-17): Wersja rozwojowa. Spora reorganizacja kodu; pozbycie
           się SLanga.
 - 0.4 (1998-xx-xx): Dawno temu i nieprawda.