File: ydpdict.pl.1.in

package info (click to toggle)
ydpdict 1.0.3-1
  • links: PTS, VCS
  • area: contrib
  • in suites: bookworm, sid
  • size: 640 kB
  • sloc: ansic: 2,038; sh: 695; sed: 27; makefile: 21
file content (105 lines) | stat: -rw-r--r-- 2,889 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
.TH YDPDICT 1 "13 grudnia 2013"
.SH NAZWA
ydpdict \- interfejs słowników Collinsa i Langenscheidt
.SH SKŁADNIA
.B ydpdict [
.BI opcje
.B ]
.SH OPIS
.B ydpdict
jest korzystającym z biblioteki ncurses interfejsem służącym do obsługi
multimedialnych słowników: angielsko-polskiego, polsko-angielskiego Collinsa,
oraz niemiecko-polskiego i polsko-niemieckiego Langenscheidt, wydanych przez
Young Digital Planet.
.PP
.B ydpdict
szuka pliku konfiguracyjnego w następujących miejscach (czytany jest tylko pierwszy znaleziony plik):
.TP
1)
.BI ~/ydpdict.conf
.TP
2)
.BI ~/.ydpdictrc
.TP
3)
.BI /etc/ydpdict.conf
.PP
.B ydpdict
szuka plików słowinka w bieżącym katalogu oraz
.I @dictdir@
.PP
Próbki wymowy są domyślnie czytane z katalogu
.I /media/cdrom
By odtwarzać próbki wymowy angielskiej i niemieckiej, należy utworzyć katalogi
.I en
oraz
.I de
i umieścić w nich próbki wymowy odpowiednich słowników.
.SH OPCJE
.TP
.BI \-e\ [\-\-eng]
Uruchamia słownik angielsko-polski (domyślne).
.TP
.BI \-p\ [\-\-pol]
Uruchamia słownik polsko-angielski.
.TP
.BI \-g\ [\-\-ger-pol]
Uruchamia słownik niemiecko-polski.
.TP
.BI \-o\ [\-\-pol-ger]
Uruchamia słownik polsko-niemiecki.
.TP
.BI \-f\ [\-\-path=ŚCIEŻKA]
Podaje ścieżkę do plików danych.
.TP
.BI \-c\ [\-\-cdpath=ŚCIEŻKA]
Podaje ścieżkę do płyty CD z próbkami wymowy.
.TP
.BI \-P\ [\-\-player=ŚCIEŻKA]
Podaje ścieżkę do odtwarzacza plików dźwiękowych.
.TP
.BI \-w\ [\-\-word=SŁOWO]
Uruchamia słownik i tłumaczy podane słowo.
.TP
.BI \-A\ [\-\-audio=URZĄDZENIE]
Określa domyślne urządzenie dźwiękowe.
.TP
.BI \-\-version
Wyświetla wersję programu.
.TP
.BI \-h\ [\-\-help]
Wyświetla tekst pomocy.
.SH OPCJE KONFIGURACJI
.TP
.BI Path\ \fiŚCIEŻKA\fR
Podaje ścieżkę do plików danych.
.TP
.BI CDPath\ \fiŚCIEŻKA\fR
Podaje ścieżkę do płyty CD z próbkami wymowy.
.TP
.BI Player\ \fiCOMMAND\fR
Podaje ścieżkę do odtwarzacza plików dźwiękowych. 
.TP
.BI DefaultDictionary\ \fiRODZAJ\fR
Domyślny słownik (0 - angielsko-polski, 1 - polsko-angielski, 2 - niemiecko-polski, 3 - polsko-niemiecki.
.TP
.BI UseColor\ \fiBOOLEAN\fR
Dostępność koloru jest wykrywana, ale można wymusić ją tą opcją (On, Off).
.TP
.BI UseTransparent\ \fiBOOLEAN\fR
Przezroczystość terminala (On, Off).
.TP
.BI Color\ \fiKOLOR\fR
.TP
.BI DefinitionColor\ \fiKOLOR\fR
.TP
.BI InformationColor\ \fiKOLOR\fR
Kolory używane do wyświetlania definicji mogą być ustawione na jeden z następujących:
Black, Red, Green, Brown, Blue, Magenta, Cyan, White, Gray, Yellow,
LightRed, LightGreen, LightBlue, LightMagenta, LightCyan, LightWhite.
Uwaga: przy kolorach z przedrostkiem "Light", wyróżnienie tekstu nie będzie widoczne.
.SH AUTOR
.B ydpdict
został napisany przez Wojtka Kaniewskiego <wojtekka@toxygen.net>. Najnowszą
wersję można znaleźć pod adresem
.I http://toxygen.net/ydpdict/